Rokity - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Rokity

Inwestycje 2018


Remont drogi w Rokitach

W sołectwie Rokity zakończono zadanie remontu odcinka drogi  od drogi powiatowej w kierunku cmentarza. Zadanie  na odcinku 223 mb zostało wykonane przez nasz Zakład Gospodarki Komunalnej.

Wykonano je w bardzo dobry sposób estetyczny i jakościowy. Całkowity koszt wykonania wyniósł 159.295,- zł z czego  50.000,- zł  zostało pokryte przez Fundusz Sołecki.

Swój udział  Rada Sołecka  gromadziła przez dwa lata. W połowie kwoty zakupiono w ubiegłym roku „polbruk”. Ubiegłoroczne ulewy i warunki atmosferyczne nie pozwoliły wykonać  części zadania w połowie w związku z czym wykonano je w całości w roku bieżącym.


Na zadanie  składało się wykonanie koryta drogi, ułożenie warstwy podłoża z kruszywa, ułożenie „polbruku” i na części parkingowej płyty "meba".

____________________________________________________________________________________


Termomodernizacja remizy strażackiej w Rokitach


Do końca  miesiąca sierpnia b.r. powinny zakończyć się prace przy termomodernizacji remizy strażackiej w Rokitach. W procedurze przetargowej została wyłoniona firma  Usługi Budowlano Ciesielskie "Domex" z Osiek.


Koszt prac wyniesie 129.042,92 zł.


W ramach prac wykonana zostanie nowa elewacja z ociepleniem, wymiana pokrycia dachowego, montaż ogrzewania obiektu, pompa ciepła.

____________________________________________________________________________________

Budowa świetlicy wiejskiej w Rokitach


Już oficjalnie możemy przekazać Sołectw
u Rokity znakomitą informację. ,,Stowarzyszenie Rokitnik” reprezentowane przez Panią H. Krauze podpisało z Urzędem Marszałkowskim umowę na realizację budowy świetlicy wiejskiej. Ze względu na rozległy charakter zabudowy dobrze by było aby taka placówka kultury umieszczona została w centrum miejscowości. Nie powiodły się negocjacje w celu nabycia gruntu przy placu zabaw. Jednak dzięki szczerej przychylności mieszkańca Rokit Pana T. Kłopotek taki grunt o pow. 10 arów pozyskano w eksponowanym miejscu przy samej remizie OSP.

Teren będzie posiadał spore miejsce parkingowe a więc będzie można ze świetlicy korzystać w szerszym zakresie. Projekt realizowany będzie z dofinansowaniem unijnym z Partnerstwem Dorzecza Słupi w ramach inicjatywy ,,LEADER”, objętego programem w zakresie ,, Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej w m. Rokity”.


Przetarg ogłoszony zostanie w m-cu maju a zakończenie budowy w bieżącym roku. Obiekt przylegał będzie bezpośrednio od drogi powiatowej do remizy OSP. Znajdować się tu będą: sala główna, zaplecze kuchenne, WC damskie, męskie, magazynek, komunikacja przejść. Elewacja wykonana zostanie w stylu szachulcowym , nawiązując do kultury regionu.


Na przełomie m-cy czerwiec, sierpień dokonany zostanie remont przyległego obiektu OSP. Budynek zostanie ocieplony z wymianą pokrycia dachowego, montażem pompy ciepła. Jest to realizacja unijnego projektu termomodernizacji.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego