Wargowo - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Wargowo

Fundusze Sołeckie > Realizacje 2016Nowa wiata w Wargowie

Sołectwo Wargowo zakończyło budowę obiektu wiaty na swoim placu rekreacyjnym. Sukcesywnie  to małe sołectwo z powodzeniem realizuje swój program dosprzętowiania placu w urządzenia sportowo zabawowe dla dzieci.


Obecnie zakończona została budowa pięknej wiaty dająca możliwość spędzania uroczystości czy pikników już pod zadaszeniem.


Z funduszu 2015 roku zadysponowano na ten  cel kwotę 7.664,- zł za którą zakupiono materiał. Budowa została zrealizowana w bieżącym roku.


Fundusz sołecki na ten cel przeznaczył kwotę  7.205,- zł natomiast gmina dofinansowała prace  na kwotę 6.319,- zł. Łączny koszt budowy wyniósł 21. 088,- zł.


Jest to wyjątkowo niski koszt realizacji ale to dzięki społecznemu zaangażowaniu mieszkańców Rady Sołeckiej i mieszkańca P. Butowskiego którego firma wykonała za symboliczną cenę prace dekarskie.


____________________________________________________________________________________

Remont drogi w Wargówku

Zakład Gospodarki Komunalnej  w miejscowości Wargówko  dokonał  dalszego remontu drogi na długości 250 mb. Prace obejmowały  uformowanie koryta drogi, utwardzenie, wykonanie podsypki żwirowej, ułożenie płyt "JUMBO". Jest to dalsza kontynuacja prac rozpoczętych w ubiegłym roku.  Wykonany łączny odcinek na dzień dzisiejszy wynosi 500 mb.

Do całkowitego zamknięcia drogi brakuje jeszcze  odcinka 100 mb. który zostanie wykonany w przyszłym roku.

Koszt prac wyniósł 41.474,-
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego