Kleszczyniec - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kleszczyniec

Inwestycje 2018


Remont drogi w Kleszczyńcu


Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał kolejny odcinek budowy drogi z płyt "Jumbo" w sołectwie Kleszczyniec  w kierunku Państwa Nastały. Na odcinku 150 mb przygotowano koryto drogi, ułożono podsypkę, ułożono płytę. Koszt prac wyniósł 39.956,- zł , z czego fundusz sołecki pokrył koszty w kwocie 8.750,- zł.

__________________________________________________________________________________________________


„Aktywna społeczność – to my”


Miło nam poinformować, iż 18.05.2018r. w auli  Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku  odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie małych projektów lokalnych „Aktywne Sołectwo Pomorskie".


Konkurencja była duża. Nabór wniosków w ramach konkursu trwał do 28 lutego. Do urzędu wpłynęło 74 pomysłów o charakterze inwestycyjnym z całego województwa. Wnioskowane kwoty nie mogły przekraczać 10 tys. zł, a zakończenie realizacji projektu nastąpi nie później niż do 15 listopada 2018 r. Zespół oceniający sprawdził wnioski pod względem merytorycznym i postanowił przyznać rekomendacje do dofinansowania 30 z nich, w tym dla naszej gminy. Przedsięwzięcia, które otrzymają dofinansowanie, mają służyć potrzebom mieszkańców wsi. Są to wszelkie inicjatywy, które poprawiają bezpieczeństwo i jakość życia społeczności wiejskiej.


W ramach zadania dofinansowanie w wysokości 10.000,00zł otrzyma Sołectwo Kleszczyniec, pozostały koszt operacji będzie sfinansowany z budżetu Gminy Czarna Dąbrówka. Projekt „Aktywna społeczność - to my”, będzie polegał głównie na zwiększeniu bezpieczeństwa i doprowadzenie do użyteczności istniejącego placu rekreacyjno-sportowego.

Zadanie przewiduje:
1. nawiezienie ziemi i wyrównanie jej, w tym demontaż i ponowny montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury
2. wykonanie ogrodzenia
3. zasianie trawy
4. pomalowanie, konserwacja, drobne naprawy urządzeń zabawowych i elementów małej architektury

Jedną z największych potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców jest ogrodzenie placu, który znajduje się bezpośrednio przy drodze asfaltowej. Kolejnym najpilniejszym zadaniem jest podwyższenie poziomu placu rekreacyjno-sportowego poprzez nawiezienie i wyrównanie ziemi oraz ponowne zamontowanie elementów małej architektury i urządzeń zabawowych. Poza ww. pracami w ramach wkładu własnego zaplanowano odnowienie urządzeń znajdujących się na terenie placu, czyli pomalowanie, konserwację, drobne naprawy oraz posianie trawy i posadzenie ozdobnej zieleni.

Dzięki realizacji projektu powstanie bezpieczne miejsce spotkań dla wszystkich mieszkańców, gdzie będą mogli się integrować podczas wspólnych działań oraz codziennej zabawy i wypoczynku.

Beata Wolska
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego