Rokity - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Rokity

Fundusze Sołeckie > Realizacje 2016


Budowa drogi gminnej w sołectwie Rokity

Rozstrzygnięty został przetarg na budowę drogi gminnej w sołectwie Rokity , od drogi wojewódzkiej w kierunku  P. Kobzdej . Wniosek na dofinansowanie  na modernizowany odcinek  wynosił 1200 mb.  Został on jednak  skrócony  do 634 mb , przez komisję Urzędu Marszałkowskiego uzasadniając  adekwatnymi w bieżącym roku możliwościami finansowymi.


Do przetargu  stanęło 7 firm a najkorzystniejszą ofertę  104.382, - zł. przedstawiła firma Usługi Transportowe Roboty Ziemne drogowe P. Zielonka Grzmiąca k. Bytowa.


Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych środków Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50 % wartości  robót.


Droga zostanie odpowiednio sprofilowana , wykonane zostaną  lekkie rowy odwadniające, podsypka żwirowa, ułożone dwu śladowo płyty "Jumbo" zabezpieczone  na poboczach i w środku  kruszywem z kamienia łamanego.

Zadanie zostanie wykonane  do końca m-ca listopada b.r.

____________________________________________________________________________________


Remont chodnika w  Rokitach

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał w sołectwie Rokity zadanie z funduszu sołeckiego - budowa chodnika 150 mb.


Chodnik wybudowano  od drogi powiatowej w kierunku kościoła jako część zadania. Pozostały odcinek do drogi wojewódzkiej planowany jest do wykonania w przyszłym roku.


Zadanie obejmowało rozbiórkę starej kostki, montaż krawężników i obrzeży, wykonanie podłożą, ułożenie kostki. Zadanie kosztowało 42.937,12 zł.


Sołectwo dofinansowało pace w wysokości 18.127,83 zł.


____________________________________________________________________________________

Nowy szlak pieszo jezdny w Rokitach

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał zaplanowane roboty przy budowie 80 mb. szlaku pieszo jezdnego na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Rokity.

Prace obejmowały uformowanie jezdni, ułożenie podkładu z kruszywa, instalacja kanalizacji  odwadniającej, ułożenie  polbruku w połączeniu z płytą "meba" jako dodatkowy element odwadniający.


Koszt prac wyniósł 30.041,18 zł. Połowa z kosztów budowy chodnika została pokryta z kwoty 20.000 zł jaką wieś Rokity otrzymały zdobywając drugą nagrodę w konkursie wojewódzkim na najpiękniejszą wieś pomorską.


____________________________________________________________________________________

Remont drogi w sołectwie Rokity

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał kolejny 200 mb odcinek drogi z płyt "JUMBO" w sołectwie Rokity w kierunku  P. Klasa, Drywa.


W ubiegłym roku 2015 wykonano  również odcinek 200 mb. w tej samej technologii.

Obecne prace obejmowały uformowanie koryta drogi, ułożenie warstwy podkładu, ułożenie płyt,
ustabilizowanie poboczy gruzobetonem, wałowanie poboczy.

Koszt prac wyniósł  33.311,54 zł. Prace na tym odcinku drogi zostały zakończone.


____________________________________________________________________________________


Remont drogi Jasień - Rokity

Zarząd Dróg Powiatowych  systematycznie od dwóch miesięcy dokonuje cząstkowych napraw na drodze Jasień - Rokity. Prace polegają na uzupełnieniu gruzobetonem i destruktem asfaltowym poboczy. Poważne ubytki w tej części jezdni stwarzały  bardzo groźne, niebezpieczne miejsca. Trudno było wykonać manewry wyprzedzania lub wymijania.


Prace wykonano na odcinku ok 5 km.


____________________________________________________________________________________

Dotacja na remont drogi w Rokitach

Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego, w odpowiedzi na złożony wniosek w m-cu kwietniu 2016 roku otrzymaliśmy dotację na remont drogi w miejscowości Rokity .
Remont odbędzie się w technologii  układania płyt "Jumbo", z poszerzeniem  i uformowaniem koryta, wykonaniem podsypki żwirowej, wykonania stabilizacji zewnętrznej przez  ułożenie gruzobetonu.
Modernizacja odbędzie się na odcinku 650 mb. na działkach 395,234,138 w sołectwie Rokity  w kierunku P. Kobzdej.

Kwota dofinansowania wyniesie 64.000,- zł.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego