Rokity - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Rokity

Fundusze Sołeckie > Realizacja 2017Przebudowa drogi gminnej nr 148036G w miejscowości Rokity


Zakończono prace związane z przebudową drogi gminnej nr 148036G w miejscowości Rokity na odcinku długości 330,00m. Wykonawcą robót wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego była firma Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o. z Kartuz.


Wartość robót wyniosła 232 550,98 zł. Roboty budowlane obejmowały m.in. wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz wykonanie poboczy umocnionych z mieszanki optymalnej.

Na realizacje przebudowy drogi została przyznana dotacja celowa z Województwa Pomorskiego w wysokości 90 000,00 zł na modernizacje drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

____________________________________________________________________________________


Remont drogi Rokity - Mydlita


Zakończona została wspólna  ze Starostwem  inwestycja  modernizacji drogi powiatowej 1334G na odcinku Rokity - Mydlita. Ułożona została nowa 7 cm nawierzchnia na  długości 900 m.


Prace obejmowały również ułożenie  krawężnika na długości 80 m. na podbudowie betonowej, oczyszczenie rowów odwadniających na długości 752 mb, ułożenie poboczy z kruszywa łamanego.


Prace po przetargu wykonała firma "ELMAR" z Niezabyszewa. Koszt prac wyniósł 330.480,
- zł z czego połowę kosztów pokryła Gmina Czarna Dąbrówka.

____________________________________________________________________________________

Remont chodnika w Rokitach


W dniu 29 września b.r. zakończone zostało zadanie remontu chodnika w miejscowości Rokity. Prace na długości 220 mb. wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej.


Obejmowały one  zdjęcie starej kostki, ułożenie krawężników, wykonanie podsypki z kruszywa łamanego, ułożenie obrzeży, ułożenie  kostki „polbruk”, wykonanie zjazdów.


Zadanie wykonano w ramach porozumienia ze Starostwem Bytowskim które sfinansowało zakup materiałów na kwotę 35.000,- zł.


Koszt ułożenia wyniósł 34.439,- zł,


Całość zadania wyniosła 69.439,-

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego