Kartkowo - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kartkowo

Fundusze Sołeckie > Realizacja 2013 > Sołectwa 1


Remont drogi w Kartkowie

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał, na odcinku ok 150 mb. remontu drogi wewnętrznej w m. Kartkowo. Prace obejmowały uprofilowanie, ułożenie podkładu żwirowego, ułożenie płyt betonowych "jumbo”, wzmocnienie poboczy. Koszt prac wyniósł 15.666,95 zł. w tym 50% sfinansowano z funduszu sołeckiego.

____________________________________________________________________________________


„Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez stworzenie nowego bezpiecznego miejsca kultu religijnego oraz promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego okolicy"


Projekt będzie zrealizowany w miejscowości Kartkowo,

Przedmiotem projektu jest poprawa infrastruktury turystycznej jak i społecznej oraz szereg zadań poprawiających dostępność przestrzeni społecznej, wzrost bezpieczeństwa, poprzez zagospodarowanie centrum wsi oraz poprawiających estetykę przestrzeni publicznej i wpływających na wzmocnienie więzi społecznych. Poprzez te zadania chcemy wypromować nasze dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe.


W ramach projektu przewidziano:

  • kapliczka z figurką  szt. 1

  • wiato-przystanek z małą tablicą inf.  szt. 1

  • ławeczka z kamienia o dł. 2m  szt. 1

  • kosz na śmieci  szt. 1

  • tablica informacyjna z mapą  szt. 1

  • klomb z zegarem słonecznym z kamienia szt. 1

  • zagospodarowanie zieleni

  • bezpieczne dojście do kapliczki


Całkowity koszt zadania oszacowany na kwotę : 74.976,95 zł brutto 60.956,87 zł netto Dofinansowanie: 49.934,65 zł


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego