Rokity - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Rokity

Fundusze Sołeckie > Realizacje 2015 > Sołectwa 2


Remont sali gimnastycznej

W Zespole Szkół w Rokitach zakończony został remont sali gimnastycznej. Prace polegały na  wykonaniu remontu posadzki parkietowej i montażu drabinek gimnastycznych. Podłoga została wycyklinowana, naniesiono nowe linie  wyznaczające boiska, ułożono warstwy lakierowe.


Po  przeprowadzonym przetargu prace wykonała firma EM Maliszewski z Bytowa za kwotę 29.506,47 zł. Całość prac została sfinansowana z budżetu gminy.

____________________________________________________________________________________

Montaż lamp solarnych

W ramach funduszu sołeckiego na terenie Sołectwa Rokity dokonano zakupu oraz montażu 2 lamp solarnych.

___________________________________________________________________________

Remont drogi w Rokitach


W miejscowości Rokity Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał remont drogi na odcinku 200 mb. do P. Zblewski - Klasa. Koszt prac wyniósł  47.121,30 zł. Prace obejmowały odtworzenie granic  drogi, wykonanie koryta drogi, poszerzenie poboczy, wykonanie podsypki żwirowej, ułożenie płyt "Jumbo".
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego