Karwno - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Karwno

Fundusze Sołeckie > Realizacja 2014 > Sołectwa 2


Remont pomieszczeń po byłej świetlicy Karwno

___________________________________________________________________________

Remont drogi w Karwnie

W dniu 05 czerwiec przekazano - plac budowy (stan drogi wewnętrznej w miejscowości Karwno) firmie która będzie realizowała wspólny projekt naszej gminy i Starostwa przy remoncie drogi polegającym na pokryciu nawierzchni nowym asfaltem. Nowy asfalt zostanie ułożony na długości od początku miejscowości Karwno /od oczyszczalni/ do zakręty na miejscowość Soszyce. Dodatkowo firma wykona odcinek od zakrętu w kierunku bramy do gospodarstwa P. Bielińskiego. Prace zostaną rozpoczęte w poniedziałek 9 czerwca b.r.

___________________________________________________________________________

Zakup trampoliny i pawilonu


W ramach Funduszu Sołeckiego na 2014 rok zakupiono dla Sołectwa Karwno trampolinę oraz pawilon ogrodowy.
Koszt zakupu wyniósł: 1 398,00 zł.
- pawilon ogrodowy: 399,00 zł.
- trampolina ogrodowa: 999,00 zł.

___________________________________________________________________________


Remont pomieszczeń po byłej świetlicy Karwno

Zakład Gospodarki Komunalnej w dniu 22.01.2014.r przejął klucze po byłej świetlicy w m. Karwno celem wykonania adaptacji istniejącej tam powierzchni na 3 mieszkania socjalne z przeznaczeniem dla najuboższych rodzin, będących w bardzo trudnej sytuacji mieszkaniowej.


Zadanie wg kosztorysu opiewa na kwotę 188.941,41 zł. Na powyższe zadanie otrzymaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego dotację w wysokości 75.576,56 zł. Inwestycja powinna być zakończona w ciągu 24 miesięcy.


Projekt zawiera:
I. mieszkanie posiadające 2 pokoje, kuchnię ,łazienkę
II. mieszkanie posiadające 1 pokój , kuchnię, łazienkę
III. mieszkanie posiadające 1 pokój, kuchnię, łazienkę


Wszystkie mieszkania posiadają oddzielne kotłownie. Dysponentem - decydentem do zasiedlenia mieszkań będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego