Trybuny Sportowe - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Trybuny Sportowe

Fundusze UE > 2014 > LEADER MP
 

Organizacja imprez rekreacyjno sportowych

W dniu 2 czerwca 2014 r. podpisano umowę ze stowarzyszeniem "Nasza Gmina Nasz Dom" przez które zrealizowany zostanie projekt unijny pn" Organizacja imprez rekreacyjno sportowych, form aktywności i promujących lokalne walory turystyczne w gminie Czarna Dąbrówka". Koszt projektu wyniesie 60.705,- zł z czego dofinansowanie z PROW wyniesie 48.271,-zł. W ramach projektu wykonane zostaną: zakup drugiej trybuny sportowej na 108 miejsc, imprezy o charakterze rekreacyjnym i czysto sportowym, cykl biegów otwartych i szkolnych, zawody "chodzę z kijami".
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego