Jasień - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Jasień

Fundusze Sołeckie > Realizacje 2016


Remont drogi wewnętrznej w Jasieniu

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał zadanie budowy 100 mb drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym w sołectwie Jasień.


Prace obejmowały wykonanie koryta drogi, ułożenie podkładu z kruszywa łamanego, zamontowanie  krawężników, ułożenie płytek polbruk.


Całość zadania wyniosła 29.331 ,- zł. z czego Fundusz Sołecki Jasienia dofinansował prace w kwocie 9.000,-


____________________________________________________________________________________


Budowa boiska wielofunkcyjnego w JasieniuW dniu 8 listopada 2016 r. została podpisana umowa z wykonawcą zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej i skoczni do skoku w dal w miejscowości Jasień” wyłonionym w drodze przetargu firmą „ELSIK" Sp. z o.o. Lniska  gm. Żukowo, która wykona prace budowlane za kwotę 539 970,00 zł.

Zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej i skoczni do skoku w dal w miejscowości Jasień”  otrzymało dotację  przyznaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki stanowi 37,40%  kosztów kwalifikowanych  inwestycji.
Całkowity koszt zadania wnosi: 555 016,00 zł  
Kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 534 801,00 zł
Kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki:  200 000 zł


Pierwszy etap obejmujący prace przygotowawcze zostanie wykonany do 25 listopada 2016 r.  

*****************************************

Wczesną wiosną rozpoczęły się prace budowlane obejmujące drugi etap budowy  boiska wielofunkcyjnego w Jasieniu.

Prace obejmują wykonanie:

  • Boiska o wymiarach 22x44 m (tafla boiska pokryta tworzywem poliuretanowym). Pola do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną, tenisa ziemnego,

  • Skoczni w dal wraz z niezbędnym wyposażeniem,

  • Wyposażenia boiska: trybuny stacjonarne, siłownia zewnętrzna, tablica regulaminowa, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci,

  • Ogrodzenia boiska,

  •  Oświetlenia terenu rekreacyjnego i boiska oraz wykonanie placów utwardzonych,


Termin zakończenia drugiego etapu inwestycji a tym samym całości zadania zaplanowano do  25 wrzesień 2017 r.____________________________________________________________________________________


Droga wewnętrzna w Jasieniu


Stosunkowo niedawno podałem  wiadomość iż Jasień nie otrzymał środków na złożony wniosek na modernizację  drogi. W rzeczywistości okazało się iż  po szczegółowym wyjaśnieniu podany uprzednio podział, dokonany przez Pana Wojewodę, dotyczył  przydziału środków z rezerw po przetargach z roku 2016.

Osobiście przepraszam mieszkańców Jasienia za podanie tej informacji aczkolwiek w samej rzeczy prawdziwej ale nie dotyczącej wniosków obecnie złożonych z wykonawstwem na rok 2017.
Z przyjemnością składam tę informację  ( już sprawdzoną !!! )  iż złożony wniosek na modernizację  200 mb odcinka drogi w Jasieniu (od starej szkoły do drogi powiatowej w kier. Kłosy) został pozytywnie oceniony.


Łącznie  w tej edycji finansowania na rok 2017 w ramach Programu  Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016- 2019, złożono w woj. Pomorskim  61 wniosków przez gminy i miasta oraz  25  przez Powiaty. Wśród  gmin i miast nasz wniosek  w ocenie znalazł się w środku stawki wojewódzkiej  otrzymując 23,20  punktów na 40  możliwych.  Dofinansowanie do zadania którego realizacja nastąpi w 2017 roku wyniesie na poziomie 50% kosztów całkowitych.


Wśród gmin powiatu bytowskiego dofinansowanie otrzymały jeszcze gminy Kołczygłowy i Tuchomie natomiast Powiat  Bytów otrzymał dofinansowanie do dwóch projektów.


Łącznie dla gmin i miast przydzielono dofinansowania  w kwocie  77,8 mln. zł i dla powiatów 44,5 mln. zł.


Projekt modernizacji naszej drogi oceniam iż jest bardzo dobrze wykonany i zawiera: jezdnię, odwodnienie, oświetlenie, wysepkę autobusową, przejście dla pieszych na wysokości szkoły, jednostronny chodnik na całej długości oraz  zjazdy do posesji.

Z poważaniem:
Wójt Jan Klasa

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego