Stadion Cz. Dąbrówka - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Stadion Cz. Dąbrówka

Fundusze UE > 2015 > MSiT
 Modernizacja boiska sportowego w Czarnej Dąbrówce


Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało dniu 1 czerwca  protokoły z oceny wniosków w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej. Wniosek  Gminy Czarna Dąbrówka dotyczący modernizacji boiska sportowego w Czarnej Dąbrówce znalazł się na liście pozytywnie zaopiniowanych i otrzyma dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą sportową, obejmująca teren gdzie obecnie znajduje się kompleks sportowo – rekreacyjny z boiskiem w Czarnej Dąbrówce.  


Planowane przedsięwzięcie obejmuje:
• Remont  boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy naturalnej
• Przebudowę bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kula
• Wykonanie placów utwardzonych pełniących funkcję drogi techniczno-pożarowej
• Wykonanie ogrodzeń

W wyznaczonym przez Ministra Sportu i Turystyki terminie zostanie podpisana umowa na dofinansowanie w/w zadania i zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego