Kleszczyniec - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kleszczyniec

Fundusze Sołeckie > Realizacja 2014 > Sołectwa 2

Remont drogi do Pałupina

W dniu 29 października 2014 r. podpisana została umowa pomiędzy  gminą a Zakładem Budowlanym P. Bielawa Franciszek z Czarnej Dąbrówki na wykonanie inwestycji budowy 400 metrowego odcinka drogi z płyt "JUMBO" w m. Połupino.
Po przeprowadzonym przetargu ww. firma dała najkorzystniejszą ofertę i prace te przeprowadzi za kwotę 81.416,- zł brutto. Prace zgodnie z umową zakończone zostaną do 15 listopada b.r.


Prace obejmują :
-mechaniczne profilowanie drogi
-mechaniczne zagęszczenie
-wykonanie podsypki żwirowej
-ułożenie płyt
-uzupełnienie poboczy i środka nowej  części jezdnej.


Na inwestycję tę otrzymaliśmy wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50 % kosztu.

___________________________________________________________________________

Prace remontowe w Kleszczyńcu

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonała w ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Kleszczyniec prace polegające na: położenie tynku mozaikowego na ścianach kuchni w świetlicy wiejskiej( 16 m2), zakupiono płytki antypoślizgowe na schody wejściowe do świetlicy oraz wykonano schody zejściowe prowadzące na plac zabaw. całość zadania to kwota 2 363,57 ( z czego w ramach Funduszu Sołeckiego to kwota 2 300 zł.)

___________________________________________________________________________

Zakup i montażu dwóch tablic ogłoszeniowych

W ramach funduszu sołeckiego dokonano zakupu i montażu dwóch tablic ogłoszeniowych w Sołectwie Kleszczyniec (m. Brzezinka, Kleszczyniec -wybudowanie). Wartość  zadania: 738 zł. (Fundusz Sołecki Sołectwa Kleszczyniec - 694,22 zł.)

___________________________________________________________________________

Remont drogi w Kleszczyńcu

Systematycznie od roku poprawiany jest stan drogi do P. Garstecki w miejscowości Kleszczyniec. ZGK wykonało kolejne prace na odcinku około 200 mb.  nawożąc gruzobeton i wałując nawierzchnię. Zabezpieczony został najgorszy odcinek drogi.


___________________________________________________________________________

Gruzobeton na podkład pod budowę naszych lokalnych dróg


W czasie dokonywania remontu mostu i modernizacji drogi, chodników w m. Nożyno pozostało sporo materiału rozbiórkowego który przy uprzejmości dzierżawcy P. Karola Konkla były składowane na terenie jego gospodarstwa. W międzyczasie przyjęliśmy tam również materiał po rozbiórce obiektów chlewni i obory po byłym PGR Nożynko. Parę dostaw zrealizowali również pobliscy mieszkańcy.


Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał wyboru firmy która dokonała skruszenia materiału na gruzobeton na podkład pod budowę naszych lokalnych szutrowych dróg. Uzyskaliśmy w taki sposób około 900 ton materiału na nasze drogi. Materiał zostanie zużyty na okoliczne drogi w sołectwach Nożyno i Kleszczyniec.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego