III Integracja - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

III Integracja

Fundusze UE > 2012 > FIO
 
 
 
 


Dnia 30 kwietnia Departament Pożytku Publicznego przekazał listę projektów ocenionych wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W ramach priorytetu III Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne wpłynęło 1935 wniosków z czego tylko 174 otrzymały dofinansowanie. Projekt złożony przez Stowarzyszenie Obrony Praw Bezrobotnych pt. Poznaję i rozwijam się przez sztukę uzyskał 208 pkt na 210 możliwych zajmując 10 miejsce w klasyfikacji ogólnej. Na realizację letnich, jesiennych i zimowych warsztatów artystycznych otrzymaliśmy dofinansowanie w wys. 52.160,00 zł oraz 4.000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego. Instytucją odpowiedzialną za prawidłową realizację zadania jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Czarnej Dąbrówce, koordynatorem Pani Lucyna Dera.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego