Oczyszczalnie Przy. - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Oczyszczalnie Przy.

Fundusze UE > 2013 > WFOŚ
 
 
 
 


ZADANIE POD NAZWĄ „UREGULOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE O ZABUDOWIE ROZPROSZONEJ W GMINIE CZARNA DABRÓWKA”.


Realizacja zadania obejmowała dostawę i montaż 50 przydomowych oczyszczalni ścieków


1. OD DNIA 13.08.2013 R. DO 31.10.2013 R.


2. KOSZT REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 512.149,00 ZŁ.


3. ZREALIZOWANO PRZY WSPARCIU FINANSOWYM Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU KWOTĄ – 400.000,00 ZŁ. W RAMACH UMOWY NR  WFOŚ/P/57/2013 Z DNIA 22.10.2013 R.


4. WYKONAWCA ZADANIA: LIN – TECH SP. Z O. O. UL. ROMANA MAYA 1; 61 – 371 POZNAŃ


5. W WYNIKU REKULTYWACJI OSIĄGNIETO:

  • efekt rzeczowy – montaż 50 przydomowych oczyszczalni ścieków,

  • efekt ekologiczny:

1. Uregulowano gospodarkę ściekową w 50 gospodarstwach domowych obejmując około 200 osób.
2. Wyłączono z eksploatacji  50 zbiorników bezodpływowych.
3. Zlikwidowano zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.
4. Zlikwidowano zagrożenia zanieczyszczenia zasobów wody pitnej.
5. Zapewniono poprawę  stanu środowiska poprzez odprowadzanie ścieków oczyszczonych do gruntu spełniające wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 137 poz. 984) – potwierdzają to badania  ścieków z dnia 02.12.2013 r.
6. Poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w porównaniu ze zbiornikami bezodpływowymi zapewniono poprawę: stanu środowiska, niższe koszty eksploatacyjne, większa wygoda dla użytkowników.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego