Azbest - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Azbest

Fundusze UE > 2012 > WFOŚ
 
 
 
 
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z trenu województwa pomorskiego (edycja 2011), Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  cały wniosek Gminy Czarna Dąbrówka pt.: "USÓWANIE WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU GMINY CZARNA DABRÓWKA- EDYCJA 2011" - zakwalifikował do dofinansowania w formie dotacji oznacza to, że wszystkie osoby, które zgłosiły demontaż, transport, utylizację wyrobów azbestowych wraz z  fotograficzną dokumentacją obiektów zostały zakwalifikowane w programie.

Przetarg wygrała firma PHU US-KOM Robert Kołodziejski ul. Żabia 5, 09-500 Gostyń oferując cenę 8,42 zł/m2
____________________________________________________________________

Informacja o zakończeniu zadania

Wójt gminy Czarna Dąbrówka informuje, że 30 listopada 2012r. zakończone zostało zadanie pod nazwą -

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarna Dąbrówka – edycja 2011”,

realizowanego w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część III – usuwanie wyrobów zawierających azbest”.


  • W ramach zadania usunięto 89,01Mg odpadów zawierających azbest z 17 nieruchomości na terenie gminy.

  • Operacja pochłonęła łącznie 50 004,86zł. 70% środków (35 003,00zł)


pochodziło z dotacji :

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –17 501,50zł oraz

  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 17 501,50zł.Pozostałe 30% środków (15 001,86zł), to środki własne
Gminy Czarna Dąbrówka – dotowanego.

____________________________________________________________________Uwaga! Od stycznia 2013r. Powiat Bytowski będzie prowadził nabór wniosków uczestnictwa w programie usuwania wyrobów zawierających azbest. Druki deklaracji uczestnictwa oraz oceny stanu wyrobów zawierających azbest dostępne będą w Starostwie Powiatowym w Bytowie i na stronie internetowej Powiatu Bytowskiego. Do złożenia wniosku będą też potrzebne fotografie obiektów pokrytych materiałami zawierającymi azbest.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego