RWiKwR - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

RWiKwR

Fundusze UE > 2013 > PO KL
 
 
 
 


Gmina Czarna Dąbrówka w dniu 18.03.2
013 roku podpisała 2 umowy na dofinansowanie projektów w ramach I rundy konkursu nr 02/POKL/9.1.1/2012, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.

Pierwszy z nich „Przedszkole marzeń w Czarnej Dąbrówce” zakłada utworzenie nowej grupy przedszkolnej w Zespole Szkół w Czarnej Dąbrówce, gdzie znajdzie się 20 nowych miejsc dla 10 dziewczynek i 10 chłopców w wieku 3-5 lat. Projekt przewiduje zaadaptowanie sali przedszkolnej oraz prace modernizacyjne korytarza i sali zabaw oraz zakup wyposażenia w tym mebli i pomocy dydaktycznych. Oprócz zajęć programowych dzieci będą uczestniczyć w zajęciach rozwijających Mały Odkrywca, Magic English, przewidziane są również zajęcia z rytmiki i gimnastyki korekcyjnej. W ramach projektu zostanie zatrudniony nauczyciel. Wartość projektu to 283 705,60zł, dofinansowanie wynosi 241 149,76zł.


Drugi wniosek pt.: „Przedszkole- pierwszy krok ku dorosłości”, zakłada utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w miejscowości Jasień, dla 11 dzieci w wieku 3-5 lat (w tym 7 dziewczynek i 4 chłopców). Podobnie jak wyżej opisany projekt przewiduje zaadaptowanie sal dla oddziału przedszkolnego tak aby były zgodne z wymogami sanitarnymi i PPOŻ oraz zakup wyposażenia w tym mebli i pomocy dydaktycznych. Oprócz zajęć programowych dzieci będą uczestniczyć w zajęciach rozwijających Mały Odkrywca oraz Magic English, Fizyka dla Smyka, przewidziane są również zajęcia z rytmiki i gimnastyki korekcyjnej. W ramach projektu zostanie zatrudniony nauczyciel. Wartość projektu to 274 580,93zł, dofinansowanie wynosi 233 393,79zł.


Zajęcia planowane w projektach będą realizowane od września 2013.


Pierwsze przedszkole powstanie w Zespole Szkół w Czarnej DąbrówceDrugie przedszole powstanie w Wiejskim Domu Kultury w Jasieniu
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego