ZGK - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

ZGK

Jednostki Gminne
 
 
 
 


po. Kierownika: Grzegorz Stencel
Czarna Dąbrówka
ul. Cicha 3
tel: (059) 82-14-020
www.zgk.czarnadabrowka.plZakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce został powołany przez Radę Gminy Czarna Dąbrówka dnia 25 lutego 2005 roku na podstawie uchwały nr XXIII /187/05, działalność rozpoczął od 2 maja 2005 roku (działalność statutową rozpoczął dnia 1 lipca 2005 roku).


Zadaniem Zakładu jest obsługa mieszkańców Gminy Czarna Dąbrówka - zaopatrzenie w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych, wywóz odpadów z pojemników należących do gminy, odpadów komunalnych od osób indywidualnych, utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu Komunalnym w Czarnej Dąbrówce oraz wykonywanie prac remontowo - budowla-nych w obiektach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Czarna Dąbrówka.
Zakład zatrudnia 17 osób w tym 4 osoby w administracji (kierownik, główny księgowy, księgowy kasjer, księgowy), sprzątaczka (1/4 etatu), 6 konserwatorów,  inkasenta, 2 kierowców samochodu ciężarowego, 1 etat do prac remontowo - budowlanych, 1 pracownik gospodarczy, 1 brygadzista.
Zakład otrzymuje dotację z Gminy na pokrycie kosztów działalności oraz utrzymuje się ze sprzedaży wody, odprowadzenia ścieków, wywozu odpadów od mieszkańców oraz prac do-datkowych: remont dróg gminnych, odśnieżanie, prace inwestycyjne - budowa wodociągów, przyłączy.

Działalność: ( stan na 04/2011r)

Gospodarka wodna
Od początku działalności zakład zawarł 1680 umów na dostarczanie wody z odbiorcami indywidualnymi oraz 105 z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, łącznie 1785 umów.

Gospodarka ściekowa
Zakład zawarł 1157 umów na odprowadzenie ścieków z dostawcami indywidualnymi oraz 72 umowy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, łącznie 1229 umów.

Gospodarka odpadami
Zakład zawarł 701 umów na wywóz odpadów komunalnych z gospodarstwami domowymi oraz 37 umów z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, łącznie zawarto 738 umów.

Godziny otwarcia:

Biuro ZGK - poniedziałek - piątek od 7:00 do 15:00
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego