Bochówko - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Bochówko

Fundusze Sołeckie > Realizacja 2014 > Sołectwa 1

Zakup aneksu kuchennego

W ramach otrzymanej darowizny udzielonej przez firmę Saponis Investments Sp.zo.o dla Stowarzyszenia Rokitnik dokonano zakupu doposażenia świetlicy  w miejscowości Bochówko w niezbędne meble kuchenne oraz sprzęt AGD. Wartość darowizny to kwota 4 000,00 zł.

Sołectwo Bochówko składa serdeczne podziękowania firmie Saponis Investments za udzielone wsparcie, dzięki któremu nasza świetlica uzyskała niezbędne doposażenie aneksu kuchennego


Aldona Drywa___________________________________________________________________________

Remont drogi

Rada Gminy na ostatniej sesji podjęła uchwałę o przeznaczeniu środków w wysokości 15.000-, zł na  wspólne zadanie "Remontu drogi Bochówko w kierunku do drogi wojewódzkiej i do Cewic". Kwotę 5.000,- zł dołożyła Gmina Cewice a pozostałą część  do kwoty 40.000,- zł dołoży  Starostwo Lębork na którego terenie znajduje się ten najgorszy na terenie naszej gminy odcinek drogi asfaltowej. Prace remontowe zostaną wykonane jeszcze w  bieżącym roku.

***********************************************************

Zarząd Dróg Powiatowych Starostwa Lębork wykonał remont drogi  500 mb. Bochowo-Oskowo. Prace wykonano na podstawie wspólnego trójstronnego porozumienia  w wyniku którego sfinansowano wykonanie: nasz  udział 15.000,- zł , gmina Cewice 5.ooo,- zł a resztę dołożyło Starostwo Lębork.

___________________________________________________________________________

Uroczyste otwarcie świetlicy w Bochówku

2 sierpnia 2014 r. odbył się letni piknik rodzinny połączony z uroczystym otwarciem świetlicy wiejskiej w miejscowości Bochówko. Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej rozpoczęło się o godzinie 16.00 przecięciem wstęgi przez Wójta Gminy Czarna Dąbrówka – Pana Jana Klasę, Przewodniczącego Rady Gminy-Pana Józefa Natkaniec, ks. Mariusza Łąckiego, Panią Agnieszkę Ciszewską, Sołtysa Zdzisława Lindstedt oraz członków rady sołeckiej: Aldonę Drywa, Dorotę Lindstedt oraz Franciszka Zmuda Trzebiatowskiego. Sołtys Sołectwa Bochówko – Pan Zdzisław Lindstedt serdecznie powitał zgromadzonych gości oraz mieszkańców. W ramach oficjalnej części uroczystości głos zabrał Wójt Gminy Czarna Dąbrówka oraz Przewodniczący Rady Gminy – Pan Józef Natkaniec. Po uroczystym przecięciu wstęgi ks. Mariusz Łącki dokonał poświęcania budynku. Podczas spotkania Sołtys wraz z członkami rady sołeckiej podziękowali Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka, Przewodniczącemu Rady Gminy Czarna Dąbrówka i Pani Agnieszce Ciszewskiej za ogrom pracy i poświęcenia przy realizacji projektu, który przyczynił się do powstania tego miejsca. Dalsza część spotkania odbyła się przy kawie i poczęstunku. O godzinie 18.00 uroczysta część spotkania przeniosła się na plac wiejski na którym były przygotowane gry i zabawy dla najmłodszych prowadzone przez wolontariuszy. W tak miłej atmosferze spotkanie trwało do godz. 22.00

____________________________________________________________________________________

Wybory w sołectwie Bochówko

W dniu 27 czerwca 2014 roku odbyło się zebranie wiejskie w sprawie przeprowadzenia wyborów w Sołectwie Bochówko. W głosowaniu tajnym na pełnienie funkcji sołtysa został wybrany Pan Zdzisław Lindstedt. W głosowaniu jawnym zebranie wiejskie podjęło decyzję, że skład Rady Sołeckiej Sołectwa Bochówko będzie liczył 3 osoby. W wyniku głosowania tajnego ustalono, że członkami rady sołeckiej zostali - Pan Franciszek Żmuda Trzebiatowski, Pani Dorota Lindstedt i Pani Aldona Drywa.


Wybranemu Sołtysowi życzymy wielu sukcesów w społecznej działalności na rzecz mieszkańców Sołectwa Bochówko.

___________________________________________________________________________

Zakup w ramach Funduszu Sołeckiego

Zakupiono w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej w Bochówku 3 zestawy kuchenne
( stół + 4krzesła) oraz 30 krzeseł składanych plastikowych.
Łączna kwota zakupu to 1 800,00 zł.

___________________________________________________________________________


Remont świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu- powstanie świetlicy tematycznej „EKO-ABRAKADABRA”


W ramach działania " Odnowa i rozwój wsi" przeszedł wniosek Gminy Czarna Dąbrówka jako jeden z najwyżej ocenionych, zajmując drugie miejsce,

Tytuł projektu: Remont świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu- powstanie świetlicy tematycznej „EKO-ABRAKADABRA” w miejscowości Bochówko,

Projekt zakłada powstanie w miejscowości Bochówko świetlicy tematycznej o wyjątkowym charakterze tj. tematach magii i ekologii. W chwili obecnej pomieszczenia budynku nie spełniają warunków świetlicy tematycznej i do odbywania się w niej spotkań bądź zajęć dla dzieci, młodzieży a także dorosłych, osób starszych oraz gości odwiedzających miejscowość i jej okolice. Dzięki wyremontowaniu budynku powstanie świetlica tematyczna marzenie wielu mieszkańców wsi. Powstała świetlica będzie otwarta także na gości, turystów oferując im różne możliwości spędzania czasu wolnego dzięki swojej ofercie. Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy części budynku użytkowego na świetlicę tematyczną wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych (schody terenowe, place utwardzone, miejsca postojowe).

Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowany został na kwotę: 324 000,00 dofinansowanie 200 000,00zł


***********************************************************

Przetarg


W dniu 07 marca 2014 r. o godzinie 930 w sali narad budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka odbyło się otwarcie ofert w związku z ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamówieniem publicznym na „Remont świetlicy wiejskiej wraz  z zagospodarowaniem terenu – powstanie świetlicy wiejskiej tematycznej „Ekoabrakadabra” w miejscowości Bochówko”. Do zamawiającego wpłynęły trzy oferty złożone przez kolejne firmy:

  • 1. E&M Marcin Maliszewski, ul. Wojska Polskiego 21, 77-100 Bytów, która złożyła ofertę z kwotą 260 266,61 zł. brutto

  • 2. Firma Wielobranżowa „PETK” Janina Petk, ul. Krzywoustego 16, 84-300 Lębork, która złożyła ofertę z kwotą 267 641,37 zł. brutto

  • 3. Zakład Murarski Wiesław Reca Mądrzechowo, ul. Sportowców 4, 77-100 Bytów, która złożyła ofertę z kwotą 268 251,09 zł. brutto


Gmina Czarna Dąbrówka na realizację przedmiotowego zadania przeznaczyła kwotę 323 039,52 zł. brutto. W skład robót jakie będzie miał wykonać wyłoniony wykonawca wchodzi między innymi wykonanie ścianek działowych, wymiana stolarki zewnętrznej i wewnętrznej, ułożenie posadzek z płytek, wykonanie tynków i okładzin ścian i sufitów, wykonanie dodatkowej toalety dla osób niepełnosprawnych,  dokonanie remontu i naprawy pokrycia dachu, wykonanie elewacji, schodów wejściowych i terenowych, instalacji wod-kan, elektrycznych, odgromowych, przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej. Oprócz robót budowlanych i instalacyjnych wykonawca wykona zagospodarowanie terenu poprzez ułożenie polbruku pod parking, nasadzenie roślinności, ustawienie lamp solarnych i zamontowanie elementów małej architektury, wykonanie placów utwardzonych z kostki, wzmocnienie skarpy. Świetlica wyposażona zostanie  w elementy typu: lornetki, kijki do nordick wolking, zestaw magicka aby osoby korzystające z świetlicy mogły miło i czynnie spędzać wolny czas.


***********************************************************

Rozpoczęcie Prac


W miejscowości Bochówko rozpoczęto realizację projektu unijnego którego zadaniem  głównie jest remont pomieszczeń świetlicy /pozyskanej od ANR/ oraz całego otoczenia przed budynkiem.
Kosztorys prac został określony na kwotę 323.039,52 zł, realizacja po przetargu nastąpi w kwocie 260.266,61 zł. Projekt realizuje firma EM M. Maliszewski Bytów.  Prace obejmują: wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej, wykonanie łazienki WC, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń, wykonanie wysepki kuchennej.
Infrastruktura na zewnątrz budynku: schody wejściowe, balustrady, parking wyłożony płytką polbruk, grill, ławeczki, kosze, huśtawki, ogrodzenie, nasadzenie krzewami ozdobnymi.


***********************************************************

Odbiór Prac


W dniu 4 czerwca 2014 r. dokonany został ostateczny odbiór remontu-modernizacji i otoczenia  świetlicy w miejscowości Bochówko. Jakość prac wykonanych przez firmę została oceniona na bardzo wysokim poziomie
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego