Kłosy - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kłosy

Fundusze Sołeckie > Realizacja 2012 > Sołectwa 1

Prace przy drodze z płyt JumboRemont mostu

Ogłoszenie wyniku przetargu


Na podstawie art.92 ust. punkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Gmina Czarna Dąbrówka informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie „modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych", poprzez: przebudowę drogi gminnej w działce o nr ewidencyjnym 68 w miejscowości Kłosy na odcinku 500,00 mb wybrano ofertę: Firmy Usługowo - Budowlanej Witold Cygert; ul. Kościelna 6; 83 - 341 Gowidlino, która uzyskała 100 punktów - za cenę brutto 89.703,90 zł. w tym podatek VAT 23% co stanowi 16.773,90 zł.

Modernizacja drogi

Urząd Marszałkowski Departament Środowiska i Rolnictwa Województwa Pomorskiego przyznał, na wniosek gminy dotację na  modernizację drogi w m. Kłosy. Przyznano kwotę 66.000, - zł na : mechaniczne profilowanie drogi i
wykonanie rowów odwadniających,  zagęszczenie i wykonanie podsypki, ułożenie  płyt drogowych JUMBO,  żwirowanie, uzupełnienie poboczy. Prace zostaną wykonane na długości  500 mb. Termin zakończenia prac wyznaczono na 30.11.2012 r.Renowacja drogi


Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał renowacje drogi Kłosy/od asfaltu/ w
kierunku P. Klejnai, Bojarczuk. Prace obejmowały odtworzenie szlaku drogi z
wykonaniem bocznych rowów, profilowaniem i wałowaniem. kosz prac na odcinku
800 mb. wyniósł  15.200.-
.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego