Kartkowo Kapliczka - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kartkowo Kapliczka

Fundusze UE > 2014 > LEADER MP
 


Budowa kapliczki wraz z bezpiecznym dojściem do miejsca kultu religijnego oraz promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego okolicy - zakup tablicy informacyjnejW dniu 03.01.2014 r. stowarzyszenie Loko-motywa podpisało umowa o dofinansowanie nr 01221-6930-UM1142348/13 na realizację projektu pn.:„Budowa kapliczki wraz z bezpiecznym dojściem do miejsca kultu religijnego oraz promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego okolicy - zakup tablicy informacyjnej” w miejscowości Kartkowo współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  programu osi 4 „Leader” działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  w zakresie małych projektów
W ramach projektu zostanie stworzone miejsce kultu religijnego wraz z bezpiecznym dojściem do kapliczki oraz ławeczką.

Projekt obejmuje wykonanie m.in.:
1. Zagospodarowania terenu
dojścia do kapliczki
2. Nasadzenie zieleni
zieleń płożąca i wysokopienna łącznie 17 szt.
3. Kapliczki murowanej z kostki granitowej
4. Ławki betonowej
5. kosza na śmieci
6. tablicy informacyjnej


Wszystkie zaplanowane działania realizowane w ramach projektu wpłyną na promocję dziedzictwa kulturowego naszej gminy, wzrost integracji, aktywizacji i tożsamości lokalnej mieszkańców Kartkowa.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu 25.10.2014 r.********************************************************************

Podpisanie Umowy


Po przeprowadzeniu postępowania w formie zapytań ofertowych wyłoniono wykonawcę zadania współfinansowanego ze środków unijnych realizowanego w miejscowości Kartkowo pod nazwą: "Budowa kapliczki wraz z bezpiecznym dojściem do miejsca kultu religijnego oraz promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego okolicy - zakup tablicy informacyjnej" firmę Zakład Urządzania i Konserwacji Zieleni „FLOREX” Sp. z o. o. W dniu 31 marca 2014 r. podpisana została umowa z w/w wykonawcą.

Zadanie obejmuje wykonanie następujących prac: zagospodarowanie terenu - wykonanie dojścia do kapliczki, nasadzenie zieleni
zieleń płożąca i wysokopienna łącznie 17 szt., budowę kapliczki murowanej z kostki granitowej, montaż  ławki betonowej, kosza na śmieci oraz wykonanie tablicy informacyjnej.


Zadanie ukończone zostanie do 15 maja 2014 r.

***********************************************************************************W dniu 20 maja 2014 r. dokonano ostatecznego odbioru prac budowlanych wykonanych w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa kapliczki wraz z bezpiecznym dojściem do miejsca kultu religijnego oraz promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego okolicy - zakup tablicy informacyjnej" w spółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach  programu osi 4 „Leader” działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  w zakresie małych projektów


Prace wykonano jakościowo bardzo dobrze, estetycznie i bez uwag. Już od teraz mieszkańcy mogą korzystać z miejsca kultu religijnego powstałego w ramach realizacji projektu.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego