Park Kozy - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Park Kozy

Fundusze UE > 2013 > WFOŚ
 
 
 
 
 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA


REWITALIZACJA PARKU WIEJSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI KOZY W GMINIE CZARNA DĄBRÓWKA”


     
      Miejsce realizacji zadania:

       Województwo: Pomorskie
       Powiat: Bytowski
       Gmina: Czarna Dąbrówka
       Miejscowość: KOZY
       Lokalizacja: dz. nr 606, obręb ewidencyjny 0014 Kozy
       Powierzchnia: 0,9412 ha
        

                                                            Wrzesień  2013
 
Przedmiotem opracowania był fragment historycznego założenia parkowego w Kozach, gm. Czarna Dąbrówka, rozpoznanie przemian układu przestrzenno-kompozycyjnego i ocena stanu zachowanej roślinności a następnie sformułowanie wytycznych do uporządkowania i  rewaloryzacji parku. Celem opracowania była szeroko pojęta ochrona całego założenia parkowego i zachowanie cennej roślinności poprzez: uporządkowanie całego terenu, odmłodzenie krzewów, uregulowanie ruchu pieszego, wydzielenie miejsc wypoczynku i wprowadzenie roślinności rodzimej (przede wszystkim krzewiastej) z gatunków odpowiednich dla tego środowiska.

Przedmiotem zamówienia zadania, więc była „Rewitalizacja parku wiejskiego w miejscowości Kozy w Gminie Czarna Dąbrówka w zakresie przedstawionym w przedmiarze robót.

Szacunkowa wartość zamówienia szacowana była na kwotę 59 373,39 zł. Zapytanie ofertowe zostało skierowane do 3 potencjalnych wykonawców zadania, z czego wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę 54 120,00 zł brutto. Umowę na zadanie podpisano z Zakładem Urządzania i Konserwacji Zieleni „FLOREX” Sp. z o. o (Umowa Nr GI.272.7.2012).

Cały projekt obejmował również elementy małej architektury – np. ławki parkowe ale przede wszystkim wprowadzono zieleń niską -krzewy liściaste w luźnych skupinach ( kalina, trzmielina, bez koralowy, róża pomarszczona) lub jako żywopłoty formowane (grab pospolity, tawuła), które wprowadzają ład w całym założeniu parkowym i regulują ruch pieszych oraz zabezpieczą teren przed  dewastacją.

Od września 2012 r. Gmina Czarna Dąbrówka kontynuowała zadanie pt.: „Rewitalizacja parku wiejskiego w miejscowości Kozy w gminie Czarna Dąbrówka”, w związku z tym, iż zadanie zostało w całości zrealizowane lecz efekt ekologiczny był nie w pełni osiągnięty. Gmina Czarna Dąbrówka aby osiągnąć w pełni efekt ekologiczny dbała o park w taki sposób aby osiągnąć zaplanowany efekt ekologiczny, poprzez pracowników interwencyjnych zatrudnionych w Gminie dbała o zrewitalizowany park w miejscowości Kozy, pracownicy wykonywali bieżące prace pielęgnacyjne i porządkowe. Jeden z pracowników posiadający specjalistyczne przeszkolenie dbał również o fachowe pielęgnowanie zieleni. Park był i jest systematycznie wykaszany, odchwaszczany, pielęgnowany i chroniony przed zniszczeniem i dewastacją.

W lipcu 2013 r. Gmina Czarna Dąbrówka zgodnie z & 8 pkt. 6, umowy nr GI.272.7.2012  wyznaczyła przegląd pogwarancyjny. Wykonawca zadania tj. zakład Urządzania i konserwacji Zieleni „FLOREX” sp. z o.o. wraz z przedstawicielami Gminy Czarna Dąbrówka przeprowadził przegląd prac i pielęgnacji pogwarancyjnej, w wyniku której, wyszło iż trzeba uzupełnić krzewy, które uschły, bądź też niektóre zostały połamane to była jedyna uwaga, którą Komisja spisała po wizytacji w parku i wyznaczyła czas na uzupełnienie wypadów roślin. Firma „FLOREX” dosadziła niezbędne krzewy, tj. 27 szt. Buk oraz 8 szt. Grab, po czym zawiadomiła Gminę Czarna Dąbrówka o ponownym przeglądzie z czego również spisano protokół, który tym razem był bez uwag.

Rewitalizacja parku znacząco wpłynęła na poprawę stanu lokalnego, mieszkańcy wsi są zadowoleni, iż mają miejsce spotkań, wspólnych biesiad, rozwijania i umacniania kontaktów międzyludzkich. Na co dzień park służy dzieciom i ich rodzicom jako miejsce spacerowe, zabaw i odpoczynku.


Wyszczególnienie posadzonej roślinności na terenie parku w KozachLp.

Wyszczególnienie

Ilość szt.

I. DRZEWA LIŚCIASTE I IGLASTE

1.

Dąb szypułkowy

1

2.

Świerk pospolity

2

II. KRZEWY LIŚCIASTE I IGLASTE

3.

Kalina hordowina

8

4.

Trzmielina pospolita

23

5.

Jaśminowiec wonny

23

6.

Róża pomarszczona

80

7.

Cis pospolity

6

III. KRZEWY RZYWOPŁOTOWE

8.

Tawuła Japońska

250

9.

Grab pospolity

177

10.

Buk pospolity

153

IV. KRZEWINKI OKRYWOWE

11.

Barwinek pospolity

40

12.

Bluszcz pospolity

10
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego