Unichowo Siłownia - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Unichowo Siłownia

Fundusze UE > 2014 > LEADER ODNOWA WSI
 


Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Unichowie- innowacyjnym miejscem rekreacyjno-wypoczynkowym


Realizacja zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Unichowie- innowacyjnym miejscem rekreacyjno-wypoczynkowym”, objętego umową o przyznanie pomocy nr 00354-6930-UM1130486/13 z dnia 01.04.2014 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

W ramach realizacji operacji  stworzono siłownię  zewnętrzną -zamontowano zestawy do ćwiczeń tzn.: biegacz, motyl, orbitrek oraz wybudowano ciągi komunikacyjne – dojścia do zagospodarowanego terenu oraz świetlicy. W ramach projektu zagospodarowany został teren przy świetlicy wiejskiej i wyposażono go w ławki, stół betonowy, kosze na śmieci oraz posadzono zieleń.


Prace wykonało  PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE „EKO-INSTAL” PIOTR KUCZKOWSKI mającą siedzibę ul. Osiedle Leśne 1, 77-143 Studzienice wyłonione w ramach przetargu za kwotę 239 872,48 zł, dofinansowanie z UE do 80 % wartości netto zadania.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego