Plac Szkolny Cz. D. - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Plac Szkolny Cz. D.

Fundusze UE > 2014 > PO RYBY
 


Realizacja projektu: „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Czarnej Dąbrówce wraz z  przystosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez nadanie mu dodatkowej funkcji
rekreacyjno-wypoczynkowej”


Realizacja zadania objęta jest umową o dofinansowanie nr 00935-6173-SW1102580/13/14 i współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Gminę Czarna Dąbrówka (dotacja na realizację zadania publicznego).


Wartość projektu opiewa na kwotę  86.041,86 zł a realizowany jest przez Stowarzyszenie "Rokitnik" z Rokit. Projekt obejmuje wykonanie zagospodarowania przy Zespole Szkół  w Czarnej Dąbrówce oraz zorganizowanie imprezy promującej kulturę kaszubską oraz spożycie rybi i potraw rybnych. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert wyłoniony został wykonawca pierwszej części w/w projektu. Do wykonania prac budowlanych wyłoniona została firma: Zakład Budowlany "BIELAWA" z Czarnej Dąbrówki, która przedstawiła najniższą cenę.


Wykonawca zaoferował wykonanie  prac za kwotę: 69 952, 73 zł.  

Zagospodarowanie terenu szkoły podstawowej w Czarnej Dąbrówce obejmuje:

  • Prace  rozbiórkowe i przygotowawcze

  • Wykonanie bramy wjazdowej                                               1 szt.

  • Wykonanie ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej

  • Zakup i montaż donic z drzewami alejowymi                         5 szt.

  • Zakup i montaż ławek bez oparcia                                        3 szt.

  • Zakup i montaż dwustronnej z oparciem                               4 szt.

  • Zakup i montaż koszy na śmieci                                           3 szt.

  • Wykonanie rabaty oddzielającej                                           1 szt.

  • Nasadzenie zieleni


Zagospodarowany teren będzie ogólnodostępny dla mieszkańców oraz wszystkich przebywających w miejscowości.


                                   Prace zostaną zakończone do 15 października 2014 roku.

***********************************************************************

W dniu 25 października 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Zespole Szkół w Czarnej Dąbrówce stworzonego w ramach projektu unijnego zrealizowanego przez stowarzyszenie ROKITNIK. Otwarcia placu dokonał wójt gminy Jan Klasa, przewodniczący rady gminy Józef Natkaniec oraz prezes stowarzyszenia  Rokitnik  Agnieszka Pluskota.  Po dokonaniu uroczystego otwarcia rozpoczęła się impreza promocyjna finansowana również w ramach projektu. Podczas imprezy odbyły się zawody wędkarskie dla osób niepełnosprawnych, występy zespołów, Klowna, konkursy dla dzieci i dorosłych oraz zabawa.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego