Czarna Dąbrówka - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Czarna Dąbrówka

Fundusze Sołeckie > Realizacja 2013 > Sołectwa 1

Remont chodnika

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał remont chodnika przy posterunku policji w Czarnej Dąbrówce. W ramach prac usunięto starą nawierzchnie, podsypano kruszywem i ułożono nowy chodnik. Koszt remontu wyniósł 2.518,12 zł.

___________________________________________________________________________

Wdrożenie i promocja innowacyjnych form aktywności turystycznej – cykl imprez Grand Prix organizowanych na terenie gminy Czarna Dąbrówka


Celem planowanej operacji jest popularyzacja biegania jako podstawowej formy rekreacji i aktywnego wypoczynku oraz wdrożenie nowych innowacyjnych form aktywności turystycznej w postaci letterboxingu, fanoturystyki oraz nordic walkingu wśród młodzieży, rodzin z dziećmi, osób dorosłych, starszych oraz niepełnosprawnych. Kolejnym celem projektu jest promocja aktywnego, zdrowego trybu życia, ekologii i edukacji na temat odnawialnych źródeł energii oraz integracja społeczna mieszkańców z obszaru ponad regionalnego. Projekt zakłada organizację imprez sportowych wraz z zakupem mobilnych trybun sportowych na 108 miejsc.

Całkowity koszt projektu to prawie 60 tys. zł dofinansowanie z LEADERA to przeszło 48 tys. zł

___________________________________________________________________________

Instalacja paneli solarnych na dachach szkół w Czarnej Dąbrówce i Rokitach

Nowoczesna technologia grzewcza jako jedna z pierwszych w województwie pomorskim trafia do szkół w Gminie Czarna Dąbrówka. 2 maja br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w ramach konkursu "Słoneczne Pomorze" przyznał dofinansowanie w kwocie 69,700-, zł na realizację projektu "SŁONECZNE SZKOŁY" - INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHACH SZKÓŁ W CZARNEJ DĄBRÓWCE I ROKITACH.

Panele solarne zostaną umieszczone na całości płaskich dachów w w/w szkołach. Według tej technologii energia słoneczna zostaje zamieniona na energie elektryczną.

Instalacja na ZS Czarna dąbrówka będzie miała moc 7,5 KW i da rocznie 7100 kwh. Roczna oszczędność energii wraz z całkowitą wymianą oświetlenia na ledowe wyniesie 5.000,- zł.

Instalacja na ZS Rokity będzie miała moc 7,0 KW co da rocznie 6.600 kwh a oszczędności powinny dać kwotę 4.500 zł.

Całość zadania dofinansowana jest w 50% przez WFOS w Gdańsku. Czas realizacji 4 miesiące.

____________________________________________________________________________________

Przystosowanie stadionu

Gminny klub piłki nożnej GTS z pewnością swoim wysiłkiem i pracą słusznie zasłużył sobie na awans do IV ligi. Udział w rozgrywkach stał jednak pod znakiem zapytania ze względu na postawione wymogi co do obiektu i wyposażenia. Sprostanie w całości wszystkim wymogom w środku roku budżetowego było nie możliwe, dzięki jednak postawie związku piłki nożnej drużyna została dopuszczona do gry natomiast brakujące elementy boiska - stadionu uzgodniono iż będą realizowane etapami.
Dzięki wyasygnowanym środkom finansowym w bieżącym roku nasz ZGK wykonał część ogrodzenia z bramą wejściową. koszt prac i materiałów wyniósł 26.000 zł.
Zakupione zostały również za kwotę 8.000,- zł boksy dla rezerwowych zawodników gości i gospodarzy.
Dzięki napisanemu wnioskowi ze środków unijnych w ramach małego projektu zostanie na wiosnę wykonana trybuna dla widzów z estetycznymi kolorowymi siedzeniami. druga trybuna wraz z dalszym etapem części ogrodzenia zostanie wykonana z środków własnych również na wiosnę przyszłego roku. Istniejące wały stanowiące dziś trybuny zostaną rozebrane.

____________________________________________________________________________________

Remont ul. Kaszubskiej

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał zgodnie ze zleceniem naprawy drogi na odcinku 120 mb polegającej na profilowaniu mechanicznym drogi, skarpowanie, wyrównanie drogi , ułożenie nawierzchni z płyt JUMBO, wykonanie poboczy i środka drogi, prace porządkowe. Łączną wartość wykonanego zadania ustala się na kwotę 23.500,43 zł brutto. (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset zł 43/100)

____________________________________________________________________________________

Kulinarne Skarby Gminy

Dnia 10 sierpnia 2013 r. na placu wiejskim przy jeziorze w Czarnej Dąbrówce odbył się drugi piknik rodzinny "Kulinarne Skarby Gminy". Piknik rozpoczął się biegiem Nordic-Walking w którym brał udział Przewodniczący Rady Gminy Józef Natkaniec. Główna część pikniku rozpoczęła się o godzinie 17.00 blokiem artystyczno - rozrywkowym, występowała "Kapela Kazika" z Miechucina, wesołe "Ale Babki" z Kobylnicy, zespół "Galicyjskie Kolory" z Lwowa oraz naszi wykonawcy duet "Iga i Adam" z Czarnej Dąbrówki i oszałamiający zespół rodziny Wiszowatych z Nożyna. W przerwach występów organizowany był konkurs kulinarny na najlepszą potrawę z mięsa mielonego i najlepszą nalewkę w którym swoje potrawy i nalewki zaprezentowały gospodynie z całej gminy.


____________________________________________________________________________________

ZAKUP LAMP SOLARNYCH

Gmina Czarna Dąbrówka w ramach środków gminnych i funduszy sołeckich zakupiła wraz z montażem 19 szt. lamp solarnych, z tego w sołectwie Czarna Dąbrówka zostały zamontowane cztery lampy solarne. Szacunkowa wartość zakupu i montażu lamp solarnych 14 000, 00 zł. (4 szt. x 3 500,00 zł.) Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce.

Specyfikacja techniczna lamp:
• Wysokość słupa 2,5÷3,5m
• Źródło światła- żarówka LED 10W
• Moc paneli-100W
• Pojemność akumulatora-44Ah
• Włączenie lampy-czujnik zmierzchowy

____________________________________________________________________________________

Rewitalizacja ul. Dworcowej

Zakład gospodarki komunalnej wykonał pracę przy modernizacji ulicy dworcowej w sołectwie Czarna Dąbrówka . Prace obejmowały demontaż chodnika na długości około 200m bieżących oraz ułożenie nowej nawierzchni. Koszt prac wyniósł 19.097 zł. Dodatkowo przy pomocy mieszkańców oraz jednostki OSP Czarna Dąbrówka wycięto zbędne zakrzaczenia drzewa oraz zwisające tam gałęzie. Ustawiono historyczne kamienie drogowe, które nadają drodze jej poprzedni wygląd.

____________________________________________________________________________________


Instalacja paneli solarnych na dachach szkół w Czarnej Dąbrówce i Rokitach


Nowoczesna technologia grzewcza jako jedna z pierwszych w województwie pomorskim trafia do szkół w Gminie Czarna Dąbrówka. 2 maja br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w ramach konkursu "Słoneczne Pomorze" przyznał dofinansowanie w kwocie 69,700-, zł na realizację projektu "SŁONECZNE SZKOŁY" - INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHACH SZKÓŁ W CZARNEJ DĄBRÓWCE I ROKITACH.

Panele solarne zostaną umieszczone na całości płaskich dachów w w/w szkołach. Według tej technologii energia słoneczna zostaje zamieniona na energie elektryczną.

Instalacja na ZS Czarna dąbrówka będzie miała moc 7,5 KW i da rocznie 7100 kwh. Roczna oszczędność energii wraz z całkowitą wymianą oświetlenia na ledowe wyniesie 5.000,- zł.

Instalacja na
ZS Rokity będzie miała moc 7,0 KW co da rocznie 6.600 kwh a oszczędności powinny dać kwotę 4.500 zł.

Całość zadania dofinansowana jest w 50% przez WFOS w Gdańsku. Czas realizacji 4 miesiące.


____________________________________________________________________________________

PRZEDSZKOLE


Gmina Czarna Dąbrówka w dniu 18.03.213 roku podpisała 2 umowy na dofinansowanie projektów w ramach I rundy konkursu nr 02/POKL/9.1.1/2012, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.

Wniosek o nazwie „Przedszkole marzeń w Czarnej Dąbrówce” zakłada utworzenie nowej grupy przedszkolnej w Zespole Szkół w Czarnej Dąbrówce, gdzie znajdzie się 20 nowych miejsc dla 10 dziewczynek i 10 chłopców w wieku 3-5 lat. Projekt przewiduje zaadaptowanie sali przedszkolnej oraz prace modernizacyjne korytarza i sali zabaw oraz zakup wyposażenia w tym mebli i pomocy dydaktycznych. Oprócz zajęć programowych dzieci będą uczestniczyć w zajęciach rozwijających Mały Odkrywca, Magic English, przewidziane są również zajęcia z rytmiki i gimnastyki korekcyjnej. W ramach projektu zostanie zatrudniony nauczyciel. Wartość projektu to 283 705,60zł, dofinansowanie wynosi 241 149,76zł.

Zajęcia planowane w projektach będą realizowane od września 2013.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego