Inwestycje 2015 - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Inwestycje 2015

Fundusze Sołeckie > Realizacje 2015
 

PODSUMOWANIE INWESTYCJI W MIJAJĄCYM 2015 ROKU


Jako jedno z głównych zadań w swojej pracy wyznaczyłem sobie  realizację inwestycji modernizujących drogi. Natychmiastowej interwencji w remontach wymagały szczególnie nasze drogi gminne.
 
Fakt ten nabrał większego znaczenia od momentu, kiedy o
d 2011 roku uruchomiliśmy w znacznie większym zakresie dowóz uczniów do szkół z niemalże wszystkich miejscowości. Nasze możliwości budżetowe, w  budowaniu dróg każdego roku oscylowały wokół kwoty od 1,5 do 2 min zł. Aby zmieścić się budżetowo w innych zadaniach rzeczywiście trudno będzie przekroczyć ten pułap.

Mijający 2015 rok kończymy zaangażowaniem finansowym w kwocie l mln 700 tys. zł co przełożyło się na wykonanych 33 zadaniach. Pamiętamy, iż do roku 2010 Gmina nie współpracowała ze starostwem w temacie modernizacji dróg. Odbiło się to dużą dysproporcją w jakości dróg powiatowych z terenu naszej Gminy a Gminami sąsiednimi, które taka współpracę nawiązały.

Trudno jest nagle taką dysproporcję wyrównać, ale dzięki pracy zaprzyjaźnionych radnych z poprzedniej kadencji 2010-2014 i obecnej, taka współpraca została nawiązana i owocuje dzisiaj we wspólnych inwestycjach na drogach i chodnikach administrowanych przez powiat.


Z pewnością zauważalny stał się również fakt, że generalnie przechodzimy na układanie na nowych drogach nawierzchni utwardzonych. Będą to dalej nawierzchnie z płyt „JUMBO" oraz w miejscowościach już asfaltowe lub z polbruku.


Muszę wspomnieć o inwestycji drogowej większego wymiaru, którą moglibyśmy przeprowadzić wspólnie ze Starostwem Bytów na drodze Kozin-Mikorowo-Chlewnica.

Projekt budowlany został wykonany już w 2013 roku. Całkowity koszt odcinka Kozin-Mikorowo ( do granicy gminy) wynosi 16 min zł. Przeprowadzane są obecnie rozmowy ze Starostwem o wspólne złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych PROW. Większym problemem jest fakt, iż zadanie nie może przekroczyć kwoty 4 min zł, a więc obejmie tylko część planowanego remontowanego odcinka.

Starostwo z Zarządem Dróg Powiatowych będzie decydowało o zakresie tej inwestycji. Szczegółowy zakres prac jakie będziemy wykonywać w 2016 roku na naszych drogach opublikuje w następnym wydaniu Kuriera po przyjętym budżecie.

Wójt Gminy
Jan KlasaDROGI ASFALTOWE


Droga Rokitki-Oskowo

Przedsiębiorstwo "DRO- MOS" z Kartuz wykonało na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku (Starostwo Lębork) prace drogowe - ułożenie dywanika asfaltowego gr 5 cm, na odcinku 380 mb na drodze powiatowej Rokitki - Oskowo. Koszt prac wyniósł 55.877,- zł z czego 10.000,- zł dofinansowane zostało przez naszą Gminę. Do całkowitego zamknięcia remontu drogi Rokity - Oskowo pozostało ok 400 mb. Prace te przewidziano do wykonania w przyszłym 2016 roku.


Remont drogi Rokity - Rokitki


Był to najgorszy asfaltowy odcinek drogi na terenie naszej Gminy. Wspólnymi środkami finansowymi pochodzącymi ze Starostwa Lębork, Bytów, BNK oraz własnego budżetu , w ciągu 2,5 roku wyremontowany został odcinek ponad 4 km.


W porozumieniu inwestycyjnym ze Starostwem /ZDP/ wykonano remont drogi Rokity - Rokitki na długości ponad 1 km. Prace wykonano poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej metodą „SLARY" co w ogromnym stopniu poprawiło stan drogi. Prace na tej drodze o długości 3,5 km na terenie naszej gminy, wykonywane były sukcesywnie i w bieżącym roku to zadanie ukończono w całości.


Najgorszy odcinek drogi powiatowej na terenie naszej Gminy został wyremontowany w całości. Koszt prac obecnego odcinka według porozumienia wy-nosi 250.000,- zł z tego każda ze stron finansuje je w 50%.
 


Kartkowo

W dniu 30 lipca b.r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem "DROMOS", wyłonionym w drodze przetargu, na wykonanie zadania na terenie naszej Gminy pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Kartkowo". Wartość zadania wynosi 65.047,28 zł i jest w całości finansowana z budżetu Gminy i Funduszu Sołeckiego. Sołectwo Kartkowo sukcesywnie inwestuje w swoją estetykę. Prace te to zasługa mieszkańców oraz Rady Sołeckiej.

 
 
 
 


Nożynko

W dniu 30 lipca b.r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem "DROMOS", wyłonionym w drodze przetargu, na wykonanie zadania na terenie naszej Gminy pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Nożynko". Wartość zadania wynosi po przetargu 36.016,22  zł i jest realizowane przy 50% udziale firmy ALLER z Nożynka. W ramach prac wykonano ułożenie dywanika asfaltowego na odcinku 150 mb.  Zdecydowanej poprawie uległ dojazd o pobliskiego osiedla mieszkaniowego oraz Firmy „ALLER".


 
 
 
 


DROGI UTWARDZONE (JUMBO, KRUSZYWO)


Naprawy po zimie


Zakład Gospodarki Komunalnej w miesiącu marcu dokonywał systematycznie remontu naszych dróg gminnych. Prace polegały na uzupełnianiach nawierzchni drogi kruszywem łamanym a wykonane zostały w sołectwach: Kłosy 4.553,- zł, Kleszczyniec 9.983,- zł. Mydlita 10.020,-zł. Rokity 6.211,-zł. Bochowo 4.104,-zł. Karwno 7.871,-zł. Czarna Dąbrówka 1.470,-zł. Mikorowo 2.332,-zł. Rokiciny 5.773,-zł. Łącznie wykonano prace za kwotę 26.453,- zł.Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy

Zakład Gospodarki Komunalnej zrealizował prace przy budowie nowego parkingu przy Urzędzie Gminy. Ilość pojazdów ustawianych na dotychczasowym parkingu często była zbyt duża i część petentów nie mogła znaleźć miejsca na ustawienie pojazdu i załatwienie sprawy w Urzędzie. Największe utrudnienia były w okresie kiedy zbierały się komisje Rady lub odbywała się Sesja. Obecnie większość pojazdów pracowników ustawianych jest za Urzędem natomiast dotychczasowy parking jest do dyspozycji petentów.

 
 
 
 


Remont ulicy Kaszubskiej w Czarnej Dąbrówce


W ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Czarna Dąbrówka wykonano remont drogi na ul. Kaszubskiej w miejscowości Czarna Dąbrówka z płyt JUMBO.
Zakres prac obejmował: skarpowanie i profilowanie drogi, odtworzenie odwodnienia, wykonanie pod-budowy, ułożenie płyt drogowych JUMBO, wykonanie poboczy i środka jezdni z gruzobetonu. Prace prowadzono na odcinku 350 mb.

Łączna wartość wykonanego zadania to kwota 64 625,79 zł ( z tego w ramach funduszu sołeckiego - 9 000,00 zł).


 
 
 
 


Budowa drogi w Jasieniu

W miejscowości Jasień zakończone zostało zadanie budowy drogi wewnętrznej z polbruku na odcinku 135 mb. Inwestycję w drodze przetargu realizowała firma PPHU "Da-Bruk" z Pomieczyna (Pomorskie). W ramach zadania wykonano koryto drogi, utwardzone kruszywem, ułożenie krawężników, wykonanie zjazdów, ułożenie nawierzchni z polbruku.

Prace sfinansowano też dzięki udziałowi funduszu sołeckiego. Całość zadania wyniosła 141 863,68 zł


 
 
 
 


Remont drogi w Jasieniu


Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał modernizację drogi (ok.200mb) gruntowej przy rybakówce w miejscowości Jasień. Prace obejmowały - przy-gotowanie koryta drogi poszerzenie, uprofilowanie, wy konanie podsypki żwirowej, ułożenie płyt "Jumbo", wykonanie z płyt zjazdów na posesję.


Całkowity koszt prac wyniósł 38.117,01 zł. Kwotę 8.000,- zł na wykonanie prac przeznaczyło sołectwo z funduszu sołeckiego.


 
 
 
 
 


STRONA  1, 2, 3, 4,

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego