Podsumowanie 2012 - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Podsumowanie 2012

Fundusze UE > 2012
 
 
 
 


Tworząc 1,5 roku temu stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych i pisania projektów, pokładałem w tym duże nadzieje na znaczne zaangażowanie gminy co do sumy dodatkowo ściągniętych środków finansowych. Wgłębiając się zarówno w tematykę jak i potrzeby, zakres pracy znacznie się powiększał i obecnie tematem tym zajmują się dwie osoby. Piszemy wnioski inwestycyjne i społecznościowe tam gdzie pokazują się potrzeby i zaangażowanie środowiska.

Inicjatywa spotkała się z dużym odzewem i okazało się, że mamy w środowisku cennych społeczników, którzy już pokazali swoje umiejętności. Dla środowiska Czarnej Dąbrówki z niesłabnącym zaangażowaniem i pomysłami na dalsze zagospodarowanie jeziora wiejskiego, na tworzenie ścieżek rowerowych i organizowanie imprez z promocją zdrowego stylu życia dużą aktywnością pokazał się Pan Józef Natkaniec. Z jego inicjatywy i przy bardzo dużym zaangażowaniu powstało na terenie Czarnej Dąbrówki i naszej gminy wiele ścieżek rowerowych i plac zabaw w Podkomorzych.

W miejscowości Jasień otrzymaliśmy dotację na plac rekreacyjno-zabawowy, z LGR w którym bardzo duży swój udział miały Panie Ala Kosińska i Agnieszka Stolc oraz radny Stefan Czapiewski.


W miejscowości Nożynko i Nożyno powstały place zabaw i odbyły się działania dla mieszkańców i dzieci - to zasługa projektów i zaangażowania Pana Marcina Heron i Pani Małgorzaty Świerczyńskiej.

Miejscowość Kozy otrzymała w b.r. rewitalizacje parku, drogę osiedlową z polbruku, plac rekreacyjny przy stawie to wszystko dzięki zaangażowaniu radnego Tomasza Naderzy i Sołtysa Janusza Gołębiewskiego.


Rokitki otrzymały również plac rekreacyjno-sportowy  duży swój udział miał tu sołtys Pan Kazimierz Mielewczyk i radny Pan Miron Pobłocki.


Wojsław", Klub „Miko", działania klubu, nowy duży projekt plac rekreacyjno-sportowy, ścieżka pieszo jezdna i zagospodarowanie plaży z pomostem to efekty bardzo dużego zaangażowania i cennych pomysłów w Mikorowie Pani Beaty Łozowskiej, Pani Bożeny Bujak, Pani Bożeny Grabkowskiej przy olbrzymim wsparciu mieszkańców Mikorowa.

W 2013r. zrealizowany zostanie projekt zagospodarowania rekreacyjnego wokół jeziora w Unichowie w partnerstwie z PZW Lipień zebrane pomysły wpisała w projekt pani Agnieszka Ciszewska.

Kopalnią pomysłów i zaangażowania jest środowisko społeczników z miejscowości Rokity, Pani Beata Woźniak - radna, Pani Małgorzata Wirzowiecka - sołtys, Pani Agnieszka Pluskota, Pani Eugienia Wolska, których projekty zostały w końcu uznane i będą realizowane w następnym 2013r. Projekty dotyczą placu rekreacyjno-sportowego przy jeziorze i budowy świetlicy, dużego obiektu na potrzeby społeczności i szkoły.


Przy udziale Pani sołtys Urszuli Brzeskiej i radnego Pana Władysława Malka dla Rokicin został pozytywnie oceniony wniosek na budowę placu rekreacyjno-sportowego.


W miejscowości Jerzkowice zagospodarowano zbiornik p. poż, w bliskim otoczeniu powstanie plac rekreacyjno-sportowy, a na osiedlu mieszkaniowym nowy plac zabaw. To pomysły i aktywne działania radnej Pani Katarzyny Sywanycz.

Pozytywnie oceniony został wniosek napisany przy udziale radnego Pana Wiesława Maciaczek i Pani sołtys Mirosławy Wdowczyk dla miejscowości Soszyca i Karwno.


Otworzyliśmy ścieżki projektów unijnych dla naszych przedszkoli i szkół podstawowych. W bieżącym roku dzięki aktywności naszego referatu zrealizowaliśmy dla szkół cztery projekty unijne.


Na podstawie obecnie realizowanych przedsięwzięć wzbogacamy nasze dzieci nie tylko w nowe formy zajęć w szkołach, ale zdobyliśmy do ich wyposażenia wiele sprzętu i pomocy dydaktycznych.

Wiosną 2013r. ruszają następne aplikacje do Lokalnej Grupy Rybackiej oraz Partnerstwa Dorzecza Doliny Słupi. Zapraszamy do naszego referatu o zgłaszanie potrzeb i pomysłów. Jest to szansa dla rozwoju nie tylko infrastruktury, by ładniej się nam żyło w naszej gminie, ale również na aktywne działania młodzieży, grup, sekcji sportowych

Za dotychczasowe działania dziękujemy wszystkim, którzy licznie wspierali poszczególne projekty w pomysły. Zapraszam do wspólnej zmiany naszego otoczenia.

Jan Klasa - Wójt Gminy


*************************************************

URZĄD GMINY

Tytuł

Koszt ogółem

Kwota
dofinansowania

1.Plac rekreacyjny Rokitki

176.000,-

100.000,-

2.Plac rekreacyjny Jasień

292.131,-

248.311,-

3.Park Kozy

72.141,-

50.498,-

4.Kanalizacja, wodociąg Łupawsko

998.335,-

496.832,-

5.Plac rekreacyjny centrum Kozy

49.417,-

24.950,-

6.ANR droga Czarna Dąbrówka

61.641,-

54.675,-

7.ANR droga Kozy

114.523,-

97.344,-

8.ANR droga Mikorowo

88.769,-

75.624,-

9.BGK modernizacja świetlicy Karwno

110.000,-

55.000,-

10.Chodnik Jasień Zarząd Dróg Powiatowych

231.000,-

115.500,-

11.Droga Kłosy Urząd Marszałkowski

89.703,-

44.485,-

12.Droga Nożynko Nadleśnictwo Łupawa

172.051,-

94.628,-

13.POKL Klasy I-III

126.635,-

126.635,-

14.POKL ,,Przedszkolaki odkrywcami”

50.000,-

50.000,-

15.POKL ,,Magiczna przygoda”

50.000,-

50.000,-

16.POKL ,,Odkrywajmy świat”

50.000,-

50.000,-

17.WFOŚ utylizacja eternitu

50.004,-

35.003,-

18.PFROM zakup samochodu

161.697,-

72.400,-

19.Plac zabaw Nożyno

38.769,-

22.000,-

RAZEM:

2.982.816,-

1.863.885,-STOWARZYSZENIE ,,NASZA GMINA NASZ DOM”

Tytuł

Koszt ogółem

Kwota dofinansowania

1.Czarna Dąbrówka Ścieżki Gminne

36.802,-

24.900,-

RAZEM

36.802,-

24.900,-GOPS

Tytuł

Koszt ogółem

Kwota dofinansowania

1.,,Teraz człowiek” (2012-2013)

838.199,-

712.470,-

2.,,Blokowiska”

3.000,-

3.000,-

3.POKL ,,50 na liczniku- Najlepszy czas dla siebie’’

47.000,-

47.000,-

RAZEM

888.199,-

762.470,-STOWARZYSZENIE "
LOKO-MOTYWA"

Tytuł

Koszt ogółem

Kwota dofinansowania

1. "Zaczarowany ogród” SP Cz. Dąbrówka

2.000,-

2.000,-

2. "Koniec z nudą” Unichowo, Kartkowo

2.000,-

2.000,-

3. Młodzież w działaniu”-wymiana międzynarodowa

57.400,-

57.400,-

4. "Wojsław” Mikorowo PDS

23.386,-

16.000,-

5. "Klub Miko” Mikorowo

23.800,-

8.000,-

6. "Szlakiem ziół" Mikorowo

3.800

3.800

7. "U nas w Małych Rocitkach"

3.345

3.000

RAZEM

115.731,-

92.200,-
 STOWARZYSZENIE "BARWY ROKIT"

 
 

Tytuł

Koszt ogółem

Kwota dofinansowania

1. "Jedzmy Zdrowo Żyjmy Dłużej"

11.000,-

7.500,-

RAZEM

11.000,-

7.500,-

 
 GOKSiT i BPG

 
 

Tytuł

Koszt ogółem

Kwota dofinansowania

1. PO FIO "Poznaję i rozwijam się przez sztukę"

59.760,00

52.160,-

2. PDS " Cudze chwalicie, swego nie znacie"

30.824,50

21.000,-

3.ZWP obóz profilaktyczny

7.988,66

4.000,-
2.900,-

4. "Akademia Orange dla bibliotek- Krok do przodu"

1.818,-

1.818,-

5.Biblioteka Narodowa

3.800,-

3.800,-

6.Parasol ,,Podróż w przeszłość”

2.498,42

2.000,-

RAZEM

106.689,58

87.678,-

 OGÓŁEM ŚRODKI POZYSKANE 2012

1.Koszty projektów ogółem   4.1
41.237,58-
2.Kwota dofinansowania  
    2.838.633,-Projekty zrealizowane ze wsparciem unijnym w 2012 r. w
Gminie Czarna Dąbrówka 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego