Kleszczyniec - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kleszczyniec

Fundusze Sołeckie > Realizacja 2013 > Sołectwa 2

Remont Drogi

Zakład  Gospodarki Komunalnej, korzystając z dobrej sprzyjającej pogody wykonuje prace przy remoncie drogi do p. Garstecki w Kleszczyńcu.

___________________________________________________________________________

Uzbrajanie działek w Kleszczyńcu

Zakład Gospodarki Komunalnej realizuje inwestycje uzbrojenia w kanalizację i wodociąg działki /wybudowanie w kier. P.Szela/ w m. Kleszczyniec. Uzbrojonych zostanie 15 działek: sieć wodociągowa 777 mb, przyłącza wodociągowe 51 mb, kanalizacja tłoczna 778 mb , rurociąg tłoczny 62 mb, pompownia ścieków szt 1. Łączny koszt inwestycji wyniesie 117.756,46 zł z czego na kwotę 90.000,- zł wspomógł inwestycję Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w postaci preferencyjnej pożyczki. Zakończenie zadania przewiduje się na 15 listopad b.r.

___________________________________________________________________________

Modernizacja zatoki autobusowej

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał przesunięcia przystanku autobusowego w m. Kleszczyniec - galeria. Prace polegały na nawiezieniu gruzu i żwiru na poszerzenie zatoki autobusowej. miejsce to w swoim poprzednim położeniu było bardzo niebezpieczne dla dzieci oczekujących tu na autobus szkolny. Na wniosek mieszkańców zatokę poszerzono , przeniesiono wiatę i przeniesiono też lampę solarną. Całość prac wyniosła 4.364,78 zł.

____________________________________________________________________________________


Uzupełnienia ogrodzenia placu zabaw

Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał uzupełnienia ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Kleszczyniec. Prace polegały na zakupie elementów ogrodzenia i montażu drugiej warstwy ogrodzenia. Łączna wartość wykonanego zadania wyniosła 2.931,71 zł. ( w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kleszczyniec- 2.600,00zł.)

___________________________________________________________________________________

Remont drogi do p. Garsteckich

____________________________________________________________________________________

„Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej w miejscowości Kleszczyniec” realizacja zadania jest objęta umową dotacji nr 00822-6930-UM1141251/11W miejscowości Kleszczyniec dobiegły końca prace związane z realizacją projektu z działania LEADER „Małe Projekty” pt.: Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej w miejscowości Kleszczyniec”, realizacja zadania jest objęta umową dotacji nr 00822-6930-UM1141251/11

Wykonawcą prac był: Józef Kozłowski, Tychowo 16, 76-100 Sławno,

w zakresie zgodnym z przedstawioną ofertą:

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:
1. Zakres prac obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu i placu zabaw:

  • dostawa i montaż kłód drewnianych do siedzenia o średnicy 30-50 cm, dł. 50-70 cm – 6 szt.,

  • dostawa i montaż pniaków do siedzenia o śr. 30-50 cm, dł. 50-70 cm- 16 szt.,

  • dostawa i montaż stołów z ławami – szt. 2 ( typ 2 PDS),

  • dostawa i montaż  zestawu zręcznościowego, stołu pingpongowego, huśtawki dwusiedziskowej,

  • roboty ziemne i nawierzchniowe: wyrównanie terenu, wykonanie w-wy podsypkowej z żwiru o gr 10cm,

  • roboty wykończeniowe: wygrabienie terenu i obsianie trawą,


Całkowity koszt zadania :   29 199,00
Dofinansowanie :    15. 800,00


____________________________________________________________________________________

ZAKUP LAMP SOLARNYCH

Gmina Czarna Dąbrówka w ramach środków gminnych i funduszy sołeckich zakupiła wraz z montażem 19 szt. lamp solarnych, z tego w sołectwie Kleszczyniec zostały zamontowane dwie lampy solarne. Szacunkowa wartość zakupu i montażu lamp solarnych 7 500, 00 zł. (2 szt. x 3 500,00 zł.) Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce.Specyfikacja techniczna lamp:
• Wysokość słupa 2,5÷3,5m
• Źródło światła- żarówka LED 10W
• Moc paneli-100W
• Pojemność akumulatora-44Ah
• Włączenie lampy-czujnik zmierzchowy


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego