Czarna Dąbrówka - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Czarna Dąbrówka

Fundusze Sołeckie > Realizacja 2011 > Sołectwa 1


Stacja odwadniania osadu

W oczyszczalni ścieków w Czarnej Dąbrówce zamontowana została - stacja odwadniania osadu- jest to urządzenia za pomocą którego osad jako pozostałość po filtracji ścieków jest odwodniony i można go składować, workować, neutralizować we własnym zakresie. Dotychczasowo osad wywożono do usługowego neutralizowania za kwotę 140.ooo zł./rocznie. Skutkiem braku modernizacji oczyszczalni doszło do sytuacji gdzie 12 poletek zostało całkowicie zalanych i zablokowana została możliwość filtracji. Obecnie ścieki przechodzą przez -stacje- a odwodniony osad zagospodarowany zostanie na rekultywacji wysypisk lub w innym miejscu zgodnie z opracowanym operatem. Dostawca stacji jest firma EKOFIN-POL z Banina. Zakup został dofinansowany w postaci niskooprocentowanej pożyczki rozłożonej na trzy lata z WFOSiGW w Gdańsku z 15% umorzeniem. Kwota zakupu wyniosła 166.ooo, zł /wartość kosztu jednorocznego zagospodarowania osadu.


*************************************************************************************

Podkomorzyce
Budowa drogi asfaltowej

*************************************************************************************

Budowa Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej

Szkoła Podstawowa w Czarnej Dąbrówce otrzymała dofinansowanie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" na utworzenie placu zabaw, w wysokości 56.400 złotych, co stanowi 50% kosztów budowy nowego placu zabaw. Pozostałą kwotę tj. 56.400 złotych dofinansowuje samorząd gminny. Wykonawcą jest nasza firma, Pana Franciszka Bielawy z Czarnej Dąbrówki. Plac zabaw powstanie przed budynkiem szkolnym od strony ulicy Słupskiej. Będzie posiadał nawierzchnię bezpieczną.
 

*************************************************************************************

Ukończony Plac Zabaw

 
 
 
 

*************************************************************************************

Remont szkoły w Czarnej Dąbrówce.
Realizacja: Zakład Gospodarki Komunalnej

 
 
 
 STRONA 1, 2,

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego