Nożynko - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Nożynko

Fundusze Sołeckie > Realizacje 2015 > Sołectwa 2


Prace remontowe w Nożynku

Zakład Komunalny wykonał prace w sołectwie Nożynko. W zadaniach na bieżący rok sołectwo wraz z udziałem budżetu gminy wykonało  remont drogi na długości 200 mb.
Prace obejmowały u profilowanie drogi, wykonanie podłoża z gruzobetonu i ułożenie warstwy nawierzchniowej z kruszywa. Całość prac wyniosła 21.419,71 zł.


Dodatkowo  wykonano z kostki polbrukowej zjazd z drogi powiatowej na ww. modernizowaną drogę. Koszt prac wyniósł 13.067 zł

W centrum wioski  wyrównano również  teren pod przyszłe boisko sportowe.


Do prac remontowych sołectwo dołożyło z swojego funduszu  9.532,-


Wiosną przyszłego roku zostanie tu ułożona warstwa żyznej ziemi i zasiana trawa pod nawierzchnię boiska.


___________________________________________________________________________

Remont drogi

W dniu 30 lipca b.r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem "DROMOS", wyłonionym w drodze przetargu, na wykonanie zadania  na terenie naszej Gminy pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Nożynko".

Wartość zadania wynosi po przetargu  36.016,22 zł i jest realizowane przy 50% udziale firmy ALLER z Nożynka.

W zakresie prac znajduje się ułożenie warstwy asfaltu na starej powierzchni.
Zakończenie zadania zostało przewidziane na 30 września 2015

W chwili obecnej tj. 29 września, zdanie zostało już wykonane i trwają prace przy jego technicznym odbiorze.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego