Boisko-Mikorowo - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Boisko-Mikorowo

Fundusze UE > 2013 > LEADER > PROW 2007-2013
 
 
 
 
 

Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw w Mikorowie- realizacja zadania jest objęta umową przyznania pomocy nr 00248-6922-UM1100283/12 w ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI" objętego PROW na lata 2007-2013
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego dla zamówienia na zadanie: „Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw w Mikorowie" w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013, złożonych zostało 6 ofert, wybrano ofertę: SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, która uzyskała 100 punktów - za cenę brutto 634 744,80 zł. (słownie: sześćset trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści cztery złotych 80/100) w tym podatek VAT 23% co stanowi 118 692,12 zł.

Dnia 08.05. 2013 r. została podpisana umowa z Wykonawcą oraz przekazany został protokólarnie teren budowy.

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie inwestycji pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw i przyłączami wodno-kanalizacyjnymi w miejscowości Mikorowo i obejmuje wykonanie min.


  • Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wym. 22m x 44m z przeznaczeniem do gry w piłkę ręczną, koszykową, siatkówkę i tenisa ziemnego - powierzchnia

  • Ogrodzenie boiska panelowe systemowe z drutu ocynkowanego powlekanego wraz z wykonaniem furtki i bramy

  • Budowę placu zabaw dla dzieci o nawierzchni trawiastej ze ścieżkami spacerowymi z kostki typu polbruk. Plac zabaw zostanie wyposażony w elementy jak zestaw zabawowy, huśtawki zabawowe podwójne, huśtawki ważki, pająk, drabinki, przejścia rurowe, slalom. Przy ścieżkach spacerowych zostaną zamontowane ławki parkowe oraz kosze na odpady. Przygotowane będzie miejsce na ognisko a przy nim ławki z bali drewnianych oraz altanka pokryta gontem bitumicznym i murowany grill

  • Budowę budynku sanitariatów wraz z podłączeniem do sieci wodno - o jednej kondygnacji nie podpiwniczony o kubaturze 31,30 m3 , powierzchni użytkowej 7,58 m2, powierzchni zabudowy 10,82 m2

  • Budowę chodników z kostki betonowej grubości 6 cm celem połączenia placu zabaw z boiskiem wielofunkcyjnym - łączna powierzchnia

  • Budowę miejsc postojowych i dróg dojazdowych do boiska i placu zabaw

  • Nasadzenie krzewów i drzew ozdobnych, pozostały teren zostanie obsiany trawą.


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego