Plac przy jeziorze - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Plac przy jeziorze

Fundusze UE > 2014 > LEADER MP
 


Zagospodarowanie nabrzeża jeziora wiejskiego w Czarnej Dąbrówce


W dniu 30.01.2014 r. „Stowarzyszenie Nasza Gmina - Nasz Dom”  podpisało umowa o dofinansowanie nr 01282-6930-UM114193/12na realizację projektu pn.: „Zagospodarowanie nabrzeża jeziora wiejskiego w Czarnej Dąbrówce” w miejscowości Czarna Dąbrówka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  programu osi 4 „Leader” działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  w zakresie małych projektów.

Projekt zakłada kompleksowe zagospodarowanie nabrzeża jeziora wiejskiego w Czarnej Dąbrówce i
stworzenie ogólnodostępnego  miejsca wypoczynku, ścieżki spacerowo edukacyjnej.

W ramach zadania zagospodarowane zostanie nabrzeże jeziora we wsi Czarna Dąbrówka poprzez:
1.  Niwelację i rekultywację nabrzeża jeziora wiejskiego w Czarnej Dąbrówce.
2.  Wykonanie i montaż elementów małej architektury:
-  Punkt widokowy - 1 szt.   
-  Miejsce do wędkowania- 3 szt.
-  Ławka z oparciem     - 3 szt.   
-  Tablice edukacyjne (drogowskazy)  - 3 szt.
- Tablica informacyjna  - 1 szt.  
- Kosz na śmieci           - 1 szt.
3. Wykonanie ścieżki edukacyjnej (ptaki żyjące nad jeziorami) łączącej elementy małej architektury.  


*******************************************************************************

Podpisanie Umowy z wykonawcą


W dniu 2 czerwca podpisana została umowa z wykonawcą na wykonanie prac budowlanych w ramach realizacji projektu pn.: „Zagospodarowanie nabrzeża jeziora wiejskiego w Czarnej Dąbrówce” współfinansowanego środków Unii Europejskiej w ramach  programu osi 4 „Leader” działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  w zakresie małych projektów. Całkowity koszt zadania wyniesie 49 801,37 zł. Jest to zagospodarowanie części jeziora od ulicy jeziornej w ramach którego wykonane zostaną prace: niwelacja i rekultywacja terenu, wykarczowanie zadrzewienia, wykonanie ścieżki edukacyjnej-spacerowej, posadowienie ławek, utworzenie trzech stanowisk wędkarskich i punktu widokowego.


Zadanie wykona Firma Usługi Wodno-Kanalizacyjne i C.O. Marek Wenta z Mikorowa wyłoniona w drodze przeprowadzonego konkursu ofert na realizację w/w zadania.

Zadanie ukończone zostanie do 15 września 2014 r.  
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego