Wójt Gminy - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Wójt Gminy

Urząd Gminy
 
 
 
 
Wójt Gminy Czarna Dąbrówka

Pan Jan Klasa

Tel. służbowy: 795-131-376
email: jan.klasa@czarnadabrowka.plDo zakresu zadań Wójta należy:


  • Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz


  • Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności.


  • Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu.


  • Zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników.


  • Okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych celu uzgodnienia ich współdziałania i realizacji ich zadań.


  • Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy.


  • Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych


  • Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu.


  • Upoważnienie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach.


  • Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady . 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego