Rokitki - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Rokitki

Fundusze Sołeckie > Realizacje 2015 > Sołectwa 1


Droga Rokitki-Oskowo

Przedsiębiorstwo "DROMOS" z Kartuz  wykonało na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku   (Starostwo Lębork ) prace drogowe – ułożenie dywanika asfaltowego gr 5 cm,  na odcinku 380 mb na drodze powiatowej Rokitki - Oskowo. Koszt prac wyniósł  55.877,- zł z czego  10.000,- zł dofinansowane zostało przez naszą Gminę.


Do całkowitego zamknięcia remontu  drogi Rokity - Oskowo pozostało ok 400 mb. Prace te przewidziano do wykonania w przyszłym 2016 roku.


Był to najgorszy asfaltowy odcinek drogi na terenie  naszej Gminy. Wspólnymi środkami finansowymi
pochodzącymi ze Starostwa Lębork, Bytów, BNK oraz własnego budżetu , w ciągu 2,5 roku wyremontowany został odcinek ponad 4 km.

____________________________________________________________________________________

Montaż tablicy informacyjnej

W ramach funduszu sołeckiego w Sołectwie Rokitki dokonano montażu tablicy informacyjnej z numeracją porządkową budynków. Całość zadania została sfinansowana w ramach funduszu sołeckiego.

____________________________________________________________________________________

Remont drogi Rokity - Rokitki

W porozumieniu inwestycyjnym  ze Starostwem /ZDP/ wykonano remont drogi Rokity - Rokitki na długości ponad 1 km. Prace wykonano poprzez ułożenie  nawierzchni asfaltowej metodą „SLARY” co w ogromnym stopniu poprawiło stan drogi. Prace na tej drodze o długości 3,5 km na terenie naszej gminy, wykonywane były sukcesywnie
i w bieżącym roku to zadanie ukończono w całości.

Najgorszy odcinek drogi powiatowej na terenie naszej Gminy został wyremontowany w całości. Koszt prac obecnego odcinka  według porozumienia wynosi 250.000,- zł z tego każda ze stron finansuje je w 50%.


____________________________________________________________________________________

Zakup donic kwiatowych

W ramach funduszu sołeckiego dla Sołectwa Rokitki zakupiono 2 donice kwiatowe, które zostały ustawione na placu rekreacyjnym. Zadanie przyczyniło się do poprawy wizerunku sołectwa. Wartość zakupu to kwota 1 607,79 zł.

____________________________________________________________________________________

Remont drogi w Rokitkach

Zakład  Gospodarki Komunalnej wykonał remont - budowę drogi w obrębie geodezyjnym Rokitki (do P.Konkel) na odcinku 250 mb.
Prace obejmowały  uprofilowanie terenu , wykonanie podłoża żwirowego, wykonanie ułożenia płyt betonowych "JUMBO", ustabilizowanie poboczy z gruzobetonu. Koszt prac wyniósł 39.533,00
-zł.

____________________________________________________________________________________


Zakup skrzyni ogrodowej

W ramach Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Rokitki zakupiono skrzynię ogrodową w celu należytego przechowywania sprzętu, narzędzi, które jest na stanie Sołectwa Rokitki.

Wartość zakupu to kwota 757 zł.

___________________________________________________________________________

Nowe ogrodzenie placu zabaw

W ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Rokitki wykonano ogrodzenie na placu zabaw w miejscowości Rokitki (działka nr 7)
o długości 110 mb. Wartość wykonanego zadania to kwota:3 990,32 zł. (w tym fundusz sołecki-1 407,00 zł.)

___________________________________________________________________________

Zakupu 10 kompletów biesiadnych


Sołectwo Rokitki w ramach funduszu Sobieckiego dokonało zakupu 10 kompletów
biesiadnych. Wartość zakupu to kwota 2 990 zł.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego