Kłosy - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kłosy

Inwestycje 2018


Remont drogi w sołectwie Kłosy


Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał ułożenie  drogi z płyt budowlanych na odcinku ok 300 mb w Kłosach Dolnych. Płyty zostały pozyskane z rozbiórki drogi na ul. Ogrodowej  w Czarnej Dąbrówce.


Prace obejmowały przygotowanie koryta drogi, ułożenie warstwy podłoża żwirowego, ułożenie płyt.

Koszt prac wyniósł  11.095,- zł.

____________________________________________________________________________________


Remont drogi w kłosach


Zakład Komunalny zakończył prace przy remoncie drogi w sołectwie Kłosy w kierunku P. Czaja i P. Labuda. Na odcinku 500mb sprofilowano drogę, ułożono warstwę osączającą  żwirową, ułożono warstwę gruzobetonu, całość uwałowano.


Wiosną 2018 roku odcinek ten po ustąpieniu mrozów wymagał interwencji. Brak podłoża spowodował że została ona chwilowo wyłączona z ruchu.

Koszt prac wyniósł 10.258,- zł, został pokryty w całości z budżetu gminy.


____________________________________________________________________________________

Remont drogi w sołectwie Kłosy


Zakład Gospodarki komunalnej wykonał remont drogi w sołectwie Kłosy. Na długości 150 m wykonano prace  związane z poszerzeniem koryta drogi, uprofilowaniem, wykonaniem koryta, ułożeniem warstwy podłoża  żwirowego, ułożenie płyty "Jumbo", ułożenie poboczy z gruzobetonu.


Koszt prac wyniósł 31.888,- zł. Jest to kolejny i końcowy etap  remontu odcinka o długości 800 mb. który trwał 3 lata i był finansowany z funduszu sołeckiego i ze środków urzędu gminy.


Łączny koszt budowy całego odcinka wyniósł 97.474,-
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego