Otnoga - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Otnoga

Fundusze Sołeckie > Realizacja 2011 > Sołectwa 1Remont Drogi (do państwa Wentów)
realizacja: ZGK Czarna Dąbrówka

************************************************************************************

W miejscowości Dęby wyremontowano  drogę na odcinku 1000 mb. W ramach
przebudowy wyrównano istniejącą podbudowę oraz  utrwalono nawierzchnię
emulsją asfaltową z grysem kamiennym. Prace wykonało  Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych WIKING z  Bytowa. Łączna wartość robót wyniosła 65.534,40 zł.

*************************************************************************************

Miejscowość Zawiaty wykonano poszerzenie i ukształtowanie części drogi w kierunku m. Otnoga
realizacja: ZGK Czarna Dąbrówka
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego