Akademia Ot. Umysłów - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Akademia Ot. Umysłów

Fundusze UE > 2016 > RPO WP 2014-2020 > Edukacja
 


„Akademia Otwartych umysłów - wzrost jakości edukacji ogólnej w Gminie Czarna Dąbrówka”


Projekt „Akademia Otwartych umysłów wzrost jakości edukacji ogólnej w Gminie Czarna Dąbrówka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, priorytetowa  3 Edukacja,  Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, konkurs nr RPPM.03.02.01-IZ.01-22-001/15.

Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia poprzez podwyższanie kompetencji uczniów oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie podstawy kształcenia ogólnego.

Projekt skierowany jest do 340 osób, w tym: 313 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 27 nauczycieli. Operacja obejmie swoimi działaniami Zespoły Szkół w: Rokitach, Czarnej Dąbrówce, Nożynie oraz Szkołę Podstawową w Jasieniu. Okres realizacji projektu: 01.08.2016r. - 30.06.2018r.

W ramach projektu będą finansowane zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, język angielski z wykorzystaniem platformy e-learningowej dla uczniów klas 1-6 szkoły podstawowej, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe (uczenia się oraz społeczne), język angielski z wykorzystaniem platformy e-learningowej, doradztwo zawodowe dla uczniów gimnazjum.

Projekt przewiduje szkolenie 27 nauczycieli umożliwiające im zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do profesjonalnego wspierania uczniów - szkolenie ogólnorozwojowe, z zakresu coachingu oraz z zakresu wykorzystywania narzędzi TIK.

W ramach projektu przewidziano wyjazdy edukacyjne oraz doposażenie szkół w pomoce   i materiały dydaktyczne.ZAJĘCIA

ZS CZARNA DĄBRÓWKA - Rok szkolny 2016/2017

Szkoła Podstawowa
24 uczniów uczęszczających na kompetencje kluczowe, angielski
16 uczniów uczęszczających na kompetencje kluczowe
Łącznie 40 osób

Gimnazjum
21 uczniów uczęszczających na komp. klucz. uczenia się (I semestr) i społ. (II semestr), doradztwo (II semestr), angielski
3 uczniów uczęszczających na kompetencje kluczowe uczenia się i społeczne, doradztwo
3 uczniów uczęszczających na doradztwo, angielski
Łącznie 27 osób


ZS CZARNA DĄBRÓWKA - Rok szkolny 2017/2018

Szkoła Podstawowa
22 uczniów uczęszczających na kompetencje kluczowe, angielski
11 uczniów uczęszczających na kompetencje kluczowe
Łącznie 33 osób

Gimnazjum
9 uczniów uczęszczających na komp. klucz. uczenia się i społ., doradztwo, angielski
12 uczniów uczęszczających na kompetencje kluczowe uczenia się i społeczne, doradztwo
6 uczniów uczęszczających na doradztwo, angielski
Łącznie 27 osób

Ogółem w projekcie weźmie udział 73 uczniów SP i 54 uczniów gimnazjum


ZS ROKITY- Rok szkolny 2016/2017

Szkoła Podstawowa
14 uczniów uczęszczających na kompetencje kluczowe, angielski
18 uczniów uczęszczających na kompetencje kluczowe
Łącznie 32 osoby

Gimnazjum
14 uczniów uczęszczających na komp. klucz. uczenia się i społ., doradztwo, angielski
10 uczniów uczęszczających na kompetencje kluczowe uczenia się i społeczne, doradztwo
4 uczniów uczęszczających na doradztwo, angielski
5 uczniów uczęszczających na angielski
Łącznie 33 osób


ZS ROKITY-
Rok szkolny 2017/2018

Szkoła Podstawowa
15 uczniów uczęszczających na kompetencje kluczowe, angielski
12 uczniów uczęszczających na kompetencje kluczowe
Łącznie 27 osób

Gimnazjum
17 uczniów uczęszczających na komp. klucz. uczenia się i społ., doradztwo, angielski
5 uczniów uczęszczających na doradztwo, angielski
5 uczniów uczęszczających na doradztwo
Łącznie 27 osób

Ogółem w projekcie weźmie udział 59 uczniów SP i 60 uczniów gimnazjumZS NOŻYNO- Rok szkolny 2016/2017


Szkoła Podstawowa
8 uczniów uczęszczających na kompetencje kluczowe, angielski
7 uczniów uczęszczających na kompetencje kluczowe
Łącznie 15 osób

Gimnazjum
6 uczniów uczęszczających na komp. klucz. uczenia się i społ., doradztwo, angielski
3 uczniów uczęszczających na kompetencje kluczowe uczenia się i społeczne, doradztwo
4 uczniów uczęszczających na doradztwo, angielski
Łącznie 13 osób


ZS NOŻYNO- Rok szkolny 2017/2018

Szkoła Podstawowa
3 uczniów uczęszczających na kompetencje kluczowe, angielski
12 uczniów uczęszczających na kompetencje kluczowe
Łącznie 15 osób

Gimnazjum
8 uczniów uczęszczających na komp. klucz. uczenia się i społ., doradztwo, angielski
Łącznie 8 osób

Ogółem w projekcie weźmie udział 30 uczniów SP i 21 uczniów gimnazjumSP JASIEŃ - Rok szkolny 2016/2017

Szkoła Podstawowa (KLASY 4-6)
7 uczniów uczęszczających na angielski
7 uczniów uczęszczających na kompetencje kluczowe
Łącznie 14 osób

SP JASIEŃ - Rok szkolny 2017/2018

Szkoła Podstawowa (KLASY 1-3)
7 uczniów uczęszczających na kompetencje kluczowe, angielski
Łącznie 7 osób

Ogółem w projekcie weźmie udział 21 uczniów SPSZKOLENIA

szkolenie dla 27 nauczycieli umożliwiające im zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do profesjonalnego wspierania uczniów:

  • szkolenie ogólnorozwojowe,

  • szkolenie z zakresu coachingu

  • szkolenie z zakresu wykorzystywania narzędzi TIK
ZAKUPY


Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zakupione :

  • ZS Czarna Dąbrówka: tablice interaktywne - 4 szt., projektory - 4 szt., laptopy-5 szt., programy do tablic: matematyka (sp)- 1 szt., biologia 1szt., geografia 1 szt., matematyka (gim) 1 szt., chemia 1 szt., przyroda 1 szt., szafka na odczynniki 1 szt., wyposażenie pracowni chemicznej;

  • ZS Rokity: tablice interaktywne - 4 szt., projektory - 3szt., laptopy-3 szt., drukarka 1 szt., wyposażenie pracowni przyrodniczej, pomoce dydaktyczne do języka angielskiego;

  • ZS Nożyno: tablice interaktywne - 3 szt., projektory - 3 szt., laptopy-3 szt., wyposażenie pracowni fizycznej;

  • SP Jasień: tablica interaktywna - 1 szt., projektor - 1 szt., komputer stacjonarny 1 szt., programy do tablic: angielski 4 szt., matematyka 1 szt., przyroda dla nauczyciela 1 szt., przyroda dla ucznia 1 szt., środowisko i ekologia 1 szt., wyposażenie pracowni przyrodniczej;

WYJAZDY EDUKACYJNE

  • Centrum Kopernika Warszawa uczniowie gimnazjów

  • Hevelianum Gdańsk uczniowie szkół podstawowych

Wycieczki będą realizowane w każdym roku szkolnym


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego