Czarna Dąbrówka - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Czarna Dąbrówka

Fundusze Sołeckie > Realizacja 2014 > Sołectwa 1









































Krwio-bus w Czarnej Dąbrówce

Wielkim sukcesem i ogromną frekwencją zakończyła się Mikołajkowa zbiórka krwi w Czarnej Dąbrówce zebrano prawie 17 litrów krwi od 37 z 45 dawców. Była to czwarta w tym roku akcja przeprowadzona przez Klub Honorowych Dawców Krwi
Przy OSP Czarna Dąbrówka łącznie zebrano prawie 50 litrów krwi. Organizator zapewnił wszystkim ciepłą kawę herbatę w pobliskiej restauracji Ha-Wa-Ka. Gorąco dziękujemy pani Mariola Sirocka za udostępnienie lokalu oraz państwu Chadacz za prąd potrzebny do funkcjonowania autokaru. Serdecznie Dziękujemy.

___________________________________________________________________________

Nowy chodnik na cmentarzu komunalnym

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał na cmentarzu komunalnym w miejscowości Czarna Dąbrówka prace, układając nowy chodnik na długości 50 mb. Nowy chodnik przyozdobił główne wejście na cmentarz.

___________________________________________________________________________

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół

Przed obiektem Zespołu Szkół w Czarnej dąbrówce rozpoczęła się realizacja projektu "Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Czarnej Dąbrówce wraz z przystosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez nadanie mu dodatkowej funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej" w ramach środków PROW. W wyniku przeprowadzone postępowania przetargowego  do wykonania projektu wyłoniona została nasza firma Zakład Budowlany "BIELAWA" z Czarnej Dąbrówki. Wartość projektu opiewa na kwotę  86.041,86 zł a realizowany jest przez Stowarzyszenie "Rokitnik" z Rokit. W ramach prac wykonany zostanie plac z nowej kostki polbruk, ciągi piesze i jezdny, ławka czteroelementowa, murki ozdobne, krzewy, kwietniki.

**************************************************

Zmieniło się otoczenie kolejnej naszej szkoły. W ramach projektu unijnego zrealizowanego przez stowarzyszenie  "ROKITNIK''  zakończony został projekt w ramach którego wykonana została zmiana estetyki wejścia przed Zespołem Szkół w Czarnej Dąbrówce. Oto nowe  otoczenie szkoły.

____________________________________________________________________________________

Zagospodarowanie nabrzeża jeziora wiejskiego w Czarnej Dąbrówce

W dniu 2 czerwca podpisana została umowa na realizację projektu z dofinansowaniem środków unijnych pn." Zagospodarowanie nabrzeża jeziora wiejskiego w Czarnej Dąbrówce" w ramach działań PROW. Całkowity koszt zadania wyniesie 50.197,- zł . Jest to zagospodarowanie części jeziora od ulicy jeziornej w ramach którego wykonane zostaną prace: niwelacja i rekultywacja terenu, wykarczowanie zadrzewienia, wykonanie ścieżki edukacyjnej- spacerowej, posadowienie ławek, utworzenie trzech stanowisk wędkarskich i punktu widokowego. Zadanie wykonuje Firma P. Wenty z Mikorowa- nasz przedsiębiorca.

____________________________________________________________________________________


Organizacja imprez rekreacyjno sportowych


W dniu 2 czerwca 2014 r. podpisano umowę ze stowarzyszeniem "Nasza Gmina Nasz Dom" przez które zrealizowany zostanie projekt unijny pn" Organizacja imprez rekreacyjno sportowych, form aktywności i promujących lokalne walory turystyczne w gminie Czarna Dąbrówka". Koszt projektu wyniesie 60.705,- zł z czego dofinansowanie z PROW wyniesie 48.271,-zł. W ramach projektu wykonane zostaną: zakup drugiej trybuny sportowej na 108 miejsc, imprezy o charakterze rekreacyjnym i czysto sportowym, cykl biegów otwartych i szkolnych, zawody "chodzę z kijami".

***********************************************

Nowe trybuny na stadionie

Zrealizowana została druga część montażu trybun sportowych na stadionie w Czarnej Dąbrówce. Drugą trybunę udało się zrealizować w ramach dofinansowania przez środki unijne. Największy wydatek jaki czeka nadal stadion aby spełnić w pełni warunki do gry w lidze okręgowej to ukończenie ogrodzenia. Ten wydatek poniesiony będzie musiał być jednak w przyszłym roku budżetowym.

___________________________________________________________________________

Budowa drogi na ul. Kaszubskiej  

Zakład Gospodarki Komunalnej kończy budowę 200 metrowego odcinka drogi z płyt "jumbo" na ulicy kaszubskiej w Czarnej Dąbrówce.
Koszt prac wyniesie 28.620,- zł z czego fundusz sołecki dofinansuje odcinek w kwocie 6. 000,- zł.
Prace przewidują wyrównanie powierzchni, ułożenie podsypki, ułożenie płyt, utwardzenie poboczy.








































 

************************************************************************************

STRONA 1, 2,

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego