Czarna Dąbrówka - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Czarna Dąbrówka

Fundusze Sołeckie > Realizacje 2015 > Sołectwa 1


Remont chodnika w Czarnej Dąbrówce


Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał remont chodnika w sołectwie Czarna Dąbrówka. Nowy chodnik został ułożony jako kontynuację z ubiegłego roku wykonana od drogi wojewódzkiej, przy kościele dalej w stronę osiedla ulicy Jeziornej.


Obecnie wybudowano nowy chodnik na długości 110 mb. Szerokości 1,75 mb. Prace obejmowały demontaż starego chodnika, założenie krawężnika i obrzeży, ułożenie nowej nawierzchni z polbruku.

Jak widać kolorystycznie  ten chodnik układamy w innej tonacji charakterystycznej tylko dla Czarnej Dąbrówki. Prace wyniosły 30.557,54 zł z czego fundusz sołecki dofinansował go w kwocie 19.500,-zł.

____________________________________________________________________________________

Przebudowa chodnika w Czarnej Dąbrowce

W dniu 21.09.2015 odebrano inwestycję pn. Przebudowa chodnika na długości 240 mb. w m. Czarna Dąbrówka. Wykonawcą zadania była Firma PPHU "Da-Bruk" z Pomnieczyna która wykonała prac
e.

W ramach zadania wykonano rozbiórkę starego chodnika, korytowanie, ułożenie obrzeży i krawężników, ułożenie polbruku.

Zadanie wykonano w ramach wspólnego porozumienia z Zarządem Dróg Powiatowych
. Wartość zadania 70 708, 92 zł.

____________________________________________________________________________________

Remont szkoły
Zespół Szkół w Czarnej Dąbrówce kończy prace remontowe wykonywane przez własnego konserwatora oraz  pracowników ZGK. W zakresie prac znalazło się odnowienie dwóch sali lekcyjnych. Prace polegały na cekolowaniu, malowaniu ścian oraz montażu nowych umywalek. W części piętrowej nastąpi również wymiana 3 drzwi wejściowych.

___________________________________________________________________________

Prace estetyzacyjne na placu rekreacyjnym przy jeziorze


W Sołectwie Czarna Dąbrówka na placu rekreacyjnym przy jeziorze wykonano prace estetyzacyjne polegające na:


  • montażu zakupionych siedzisk plastikowych;

  • demontażu istniejących siedzisk drewnianych oraz ich przełożeniu na drugą część placu;

  • naprawie pomostu z częściową wymianą desek.


Wartość zrealizowanego zadania to kwota: 6 309,90 zł.
(w tym fundusz sołecki- 4 883,00 zł.)


____________________________________________________________________________________

Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy

Zakład Gospodarki Komunalnej zrealizował prace przy budowie nowego parkingu  przy Urzędzie Gminy. Ilość pojazdów ustawianych na dotychczasowym parkingu często była zbyt duża i część petentów nie mogła znaleźć miejsca na ustawienie pojazdu i załatwienie sprawy w Urzędzie. Największe utrudnienia były w okresie kiedy zbierały się komisje Rady lub odbywała się Sesja. Obecnie większość pojazdów pracowników ustawianych jest za Urzędem natomiast dotychczasowy parking jest do dyspozycji petentów.

____________________________________________________________________________________

Remont ulicy Kaszubskiej

W ramach funduszu soleckiego Sołectwa Czarna Dąbrówka  wykonano remont drogi na ul. Kaszubskiej w miejscowości Czarna Dąbrówka z płyt JUMBO. Zakres prac obejmował: skarpowanie i profilowanie drogi, odtworzenie odwodnienia, wykonanie podbudowy, ułożenie płyt drogowych JUMBO, wykonanie poboczy i środka jezdni  z gruzobetonu. Prace prowadzono na odcinku 350 mb.


Łączna wartość wykonanego zadania to kwota 64 625,79 zł. ( z tego w ramach funduszu sołeckiego - 9 000,00 zł.)

___________________________________________________________________________

Stworzenie świetlicy tematycznej: teatralno-kuglarskiej w Czarnej Dąbrówce
poprzez remont i doposażenie pomieszczeń


Zakończyła się realizacja zadania pod nazwą „Stworzenie świetlicy tematycznej: teatralno-kuglarskiej w Czarnej Dąbrówce poprzez remont i doposażenie pomieszczeń”, objętego umową o przyznanie pomocy   nr 00422-6930-UM1130574/14 z dnia 30.12.2014 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

W ramach realizacji projektu wykonano:
1. Remont pomieszczeń GCKiB w Czarnej Dąbrówce w celu przystosowania do stworzenia świetlicy tematycznej– remont Sali widowiskowej, sceny i dwóch łazienek
2. Zakup wyposażenia:

  • Stoły – 15 szt.

  • Krzesła- 100 szt.

  • Kurtyna z mechanizmem- 1 kpl.

  • Nagłośnienie – 1 kpl.(2 kolumny, mikrofony bezprzewodowe, mikrofony przewodowe itd..)


Poprzez remont i doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej – tematycznej zwiększyła się jej funkcjonalność oraz  bezpieczeństwo obiektu stanowiącego główne miejsce spotkań i centrum aktywności społecznej mieszkańców. Atrakcyjne warunki lokalowe zachęcają teraz do korzystania z przedmiotowej infrastruktury.


Remont pomieszczeń wykonała firma E&M Marcin Maliszewski z Bytowa wybrana w drodze przeprowadzenia konkursu ofert.


Całkowity koszt projektu: 138 263,22 zł , Kwota dofinansowania: 89 927,00 zł


Projekt w całości zrealizowany był przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w Czarnej Dąbrówce


Prezentacja filmowa z realizacji

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego