Czarna Dąbrówka - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Czarna Dąbrówka

Fundusze Sołeckie > Realizacja 2017


Budowa Targowiska "Mój Rynek" w Czarnej Dąbrówce


Od czerwca ubiegłego roku
w wydziale pozyskiwania środków unijnych naszego urzędu trwały prace projektowe nad sporządzeniem wniosku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich "PROW" o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. Budowa Targowiska "Mój Rynek" w Czarnej Dąbrówce.
Jest to nowa edycja programowa na lata 2014 - 2020 . Realizacja wniosku będzie umieszczona  na terenie pomiędzy Centrum Informacji Turystycznej a stadionem.


Ta wolna przestrzeń zostanie zagospodarowana poprzez :
-budowę budynku lekkiej drewnianej konstrukcji (7mbx 10mb)
-podwyższoną strefę ekspozycji
-trzy wiaty konstrukcji drewnianej zadaszonej
-place utwardzone  kostką płukaną  3908 m2
-place utwardzone z płyty ażurowej  555 m2
-nawierzchnie trawiaste  874 m2
-miejsca postojowe  5 x 2,5 mb
-miejsca postojowe  5 x 3,6 mb
-miejsca postojowe  dla autokarów  3 x 19 mb

W dniu 9 stycznia b.r. odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim uroczyste podpisanie umów na realizację projektu.


Nasz projekt został ujęty do realizacji na przełomie 2018 i 2019 rok.


W bieżącym roku przeprowadzimy przetarg który wyłoni firmy realizujące projekt.


Część prac zostanie rozpoczęta w bieżącym roku a zakończenie planowane jest do końca maja 2019 roku.

____________________________________________________________________________________


Dofinansowanie do projektu „Sięgamy marzeń”


Wniosek  Stowarzyszenia „Szkoła z ikrą” działającego w Szkole Podstawowej w Czarnej Dąbrówce    znalazł się wśród  97  projektów z całej Polski, które  otrzymały dofinansowanie  z programu "Równać Szanse 2016 - Regionalny Konkurs Grantowy".


W ramach działania złożono 379 wniosków.  Wyłoniono tylko 5 beneficjentów z Pomorza,  którzy otrzymali dofinansowanie na realizację zadania.


Pomysłodawczynią  projektu „Sięgamy marzeń” jest Anna Paul.  Zadanie przeznaczone  jest dla 15 uczniów ze szkoły w Czarnej Dąbrówce. Celem projektu jest poznanie środowiska lokalnego poprzez przeprowadzenie wywiadów z różnymi ludźmi, stworzenie scenariusza, a następnie nakręcenie filmu.
Dotacja  8300 zł zostanie przeznaczona  m.in. na zakup: drona, kamery, wyżywienie, transport, stroje, scenografia oraz wyjazd do kina lub na basen.

Nabór rozpocznie się od lutego 2018 roku.

Kwota dofinansowania 8300 zł.

____________________________________________________________________________________


Remont ulicy Jabłoniowej


Zakończony został I etap prac przy remoncie drogi wewnętrznej (ul Jabłoniowa) w Czarnej Dąbrówce. Prace wykonał na długości 150 mb. Zakład Gospodarki Komunalnej.


Polegały one na wyrównaniu i poszerzeniu istniejącego koryta drogi, ułożenia podbudowy z kruszywa i żwiru, ułożeniu krawężników, ułożeniu  polbruku w połączeniu z płytą "meba", wykonanie wjazdów do indywidualnych posesji.

Koszt prac wyniósł 64.153,- zł  z czego  dofinansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 35.177,- zł –
(jest to koszt kostki „polbruk” zakupionej w ub. roku i w roku Bieżącym).

Kontynuacja prac nastąpi w roku przyszłym.

____________________________________________________________________________________


Stacja paliw w Czarnej Dąbrówce


W dzisiejszych warunkach społeczno- gospodarczych istnienie stacji paliw, na terenie  gminy, jest jednym z podstawowych i ważnych elementów codziennego życia. Brak aktywności gospodarczej poprzednio istniejącej stacji  sprawił iż intensywnie podjąłem poszukiwania wiarygodnego, mocnego gospodarczo, inwestora który podjął by się budowy nowego obiektu.


Na rozpowszechnioną informację o sprzyjaniu takiej inicjatywie początkowo długo czekaliśmy na pojawienie się propozycji inwestycji w kontekście istniejącego obiektu. W rozmowach pokazywały się firmy o różnej wiarygodności i sile inwestycyjnej.


Odważna decyzja inwestora (OKTAN) i przychylność Gminy poprzez szybkie opracowanie zmian w PZP sprawiły iż 2 miesiące temu rozpoczęto pierwsze prace budowlane.

W
edług założeń otwarcie działalności miało nastąpić w miesiącu listopadzie. Poważną trudnością stały się prace ziemne które ze względu na torfowy grunt zmusiły inwestora do dokonania nowych opracowań  dokumentacyjnych i technicznych. Na niemalże połowie działki musiano usunąć torfowy grunt zastępując, nawiezionym żwirem i kruszywem.

Dodatkowo niesprzyjająca pogoda sprawiły razem fakt iż realizacja przesunęła się o dwa miesiące. Nowy termin otwarcia placówki określony został przez przedsiębiorcę na mc styczeń 2018
r.

___________________________________________________________________________


Uroczystość zaprzysiężenia nowo wybranego sołtysa Sołectwa Czarna Dąbrówka


Dnia 21 września 2017 roku podczas XXXI Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowo wybranego sołtysa Sołectwa Czarna Dąbrówka Pana Rafała Kozikowskiego. Po uroczystym ślubowaniu przedstawiciel sołectwa otrzymał z rąk Pana Wójta Jana Klasy i Przewodniczącego Rady Gminy Czarna Dąbrówka kwiaty oraz zaświadczenia o wyborze i oficjalnie rozpoczął swoją pracę na rzecz społeczności lokalnej.


____________________________________________________________________________________


Wizyta delegacji z Francji


Dnia 23 sierpnia 2017 roku na zaproszenie strażaków z OSP Czarna Dąbrówka i Stowarzyszenia Lokomotywa, przybyła do nas delegacja strażaków zaprzyjaźnionej miejscowości Pontgibaud w Francji.


Od wczesnych godzin pooranych Francuscy strażacy zwiedzali między innymi firmę Drutex, Zamek Bytowski i siedzibę PSP w Bytowie.

Uroczyste przywitanie odbyło się o godzinie 18.00 przy Szkole Podstawowej w Czarnej Dąbrówce.

Na spotkanie przybył wójt gminy Jan Klasa, radny sejmiku wojewódzkiego Jerzy Barzowski, dyrektor SP Czarna Dąbrówka Wiesława Miąskowska, komendant powiatowy PSP Bytów mł. bryg. Dariusz Kaźmierczak, komendant gminy OSP Andrzej Rusiecki, Prezes Stowarzyszenia Lokomotywa Małgorzata Kotłowska, Sekretarz OSP Sulęczyno Andrzej Roda oraz przedstawiciele jednostek OSP z gminy Czarna Dąbrówka.

Po uroczystym przywitaniu goście przeszli do stołówki szkolnej na poczęstunek , który przygotowały panie z Koła Gospodyń „Cztery Pory Roku”

____________________________________________________________________________________


Nowa stacja paliw w Czarnej Dąbrówce


Kilkanaście lat czekaliśmy na ten moment  aby ponownie została uruchomiona stacja paliw w Czarnej Dąbrówce. Poprzedni właściciel nieruchomości nie był zainteresowany uaktywnieniem tej działalności w starym miejscu przy drodze 211.


Prawie rok trwały rozmowy z różnymi podmiotami którym deklarowaliśmy pomoc w postępowaniach administracyjnych przy uruchomieniu takiej działalności.  

Ostatecznie najbardziej wiarygodną firmą zainteresowaną w sposób rzeczowy stała się firma OKTAN Brzeski Grzenkowicz.

Kolejny rok to prace nad przystosowaniem planu zagospodarowania przestrzennego, wykonania dokumentacji, uzyskanie pozwoleń ochrono-środowiskowych i budowlanych.


Nareszcie - w dniu 24 lipca 2017 roku wymieniona firma przystąpiła do prac budowlanych, których całkowite zakończenie planuje na przełom października i listopada b.r.
 

____________________________________________________________________________________

STRONA 1, 2, 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego