Czarna Dąbrówka - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Czarna Dąbrówka

Inwestycje 2018


Nasi Bracia Mniejsi - Przyjaźń i Odpowiedzialność


15 września 2018 roku na placu rekreacyjnym przy jeziorze w Czarnej Dąbrówce odbył się
piknik „Nasi Bracia Mniejsi - Przyjaźń i Odpowiedzialność” zorganizowany przez Stowarzyszenie "Cztery Pory Roku".

Piknik
był skierowany do wszystkich miłośników zwierząt i ich czworonogów. Głównym celem imprezy była promocja i ochrona zwierząt oraz zbiórka pieniędzy na karmę dla zwierząt dla schroniska w Słupsku.

Były zabawy edukacyjne, konkursy, prezentacje swoich pupili oraz szereg prelekcji o poszanowaniu praw zwierząt.

____________________________________________________________________________________


Nowe inwestycje w naszych miejscowościach

Przechodząc, przejeżdżając po swojej miejscowości nie zwracamy często  uwagi na estetyczne elementy które w naszej przestrzeni się pokazują  uznając ten fakt za normalny. Mieszkamy w jednej gminie ale  zapewne  niektóre zakątki tego terenu nie są znane lub odwiedzamy je bardzo  rzadko. Sołectwa w swoich miejscowościach uczyniły ostatnio duży krok w  infrastrukturze i estetyce. Wyrywkowo i w telegraficznym skrócie pokażemy te efekty.

CZARNA DĄBRÓWKA

Główną rzeczą która  eksponuje się nie tylko w tej miejscowości ale przenosi  uznanie na teren całej gminy jest nowo otwarta stacja paliw.


Często swój przejaw zadowolenia przekazują mieszkańcy w związku z  istnieniem "Biedronki".
Przedsięwzięcia te wpłynęły też korzystnie na nasz budżet.

W bieżącym roku stopień zainwestowania  w miejscowościach jest najwyższy w Czarnej Dąbrówce i wynosi  łącznie 3 mln 45,5 tyś zł:  ul. Jeziorna 466,1 tyś. zł, ul. Ogrodowa 398,8 tyś zł, ul. Kaszubska 24,5 tyś zł, Jabłoniowa 52,7 tyś zł, plaża 3,4 tyś zł, Otwarta Strefa Aktywności 100 tyś zł. rozbudowa szkoły 400 tyś zł. droga wojewódzka 212 - 3km, 1 mln 600 tyś zł.

Część zadań na rok  2019/2020 zostało już rozstrzygnięte na ich dofinansowanie ze środków unijnych i od przyszłego roku wejdzie etap ich realizacji  na łączną kwotę  13,8 mln zł: rozbudowa szkoły 7,1 mln, oczyszczalnia ścieków 5,1 mln, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 800 tyś zł, "Mój Rynek" 1,6 mln zł.  


Nie są to jednak wszystkie spełnione zadania które miejscowość czekają: estetyzacja parkingu  przed ośrodkiem zdrowia, ulica polna , brzozowa, dworcowa - do modernizacji. budowa wewnętrznych chodników na osiedlach  na ul słupskiej i bytowskiej, rozbudowa stadionu.

___________________________________________________________________________

Remont ulicy Jabłoniowej


W Sołectwie Czarna Dąbrówka w bieżącym roku zrealizowane zostały z dofinansowaniem Unijnym dwa odcinki dróg - ulica Jeziorna z chodnikami i ulica ogrodowa. Ulica jabłoniowa systematycznie realizowana jest z funduszu sołeckiego z nawierzchnią wykonaną z  polbruku.


Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał kolejny odcinek 100 mb tej drogi.


Koszt wykonania zamknął się kwotą  52.743,- zł.


Do zakończenia zadania pozostał odcinek 100 mb który wykonany zostanie w przyszłym roku.

____________________________________________________________________________________


Remont drogi w Czarnej Dąbrówce


W sołectwie Czarna Dąbrówka Zakład Gospodarki Komunalnej zakończył zadanie remontu drogi na ul. Kaszubskiej. W okresie ostatnich dwóch lat z płyt betonowych "Jumbo" ułożono odcinek ok.1500 mb dla części zamieszkałej z wyjazdem na drogę wojewódzką 211.


Remont dotyczył skrótu do drogi powiatowej w kierunku Jerzkowic na długości ok 500 mb.

Prace obejmowały uprofilowanie drogi, ułożenie warstwy  podbudowy z gruzobetonu, ułożenie warstwy z kruszywa, wałowanie. Koszt prac wyniósł 24.481,- zł.

____________________________________________________________________________________


Budowa plaży w Czarnej Dąbrówce


Jezioro w Sołectwie Czarna Dąbrówka  zyskało nowe miejsce na estetyczny wypoczynek. Zakład Gospodarki Komunalnej  wykonał prace  związane z utworzeniem plaży. Wybagrowano  część linii brzegowej, zerwano darń, przesunięto część ziemi. W to miejsce przywieziony został piasek plażowy dając  praktyczny i estetyczny wizerunek.  Koszt prac wyniósł  3.450,- zł.  

  
Jeszcze w bieżącym roku plac w tym miejscu zostanie  wzbogacony o  montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych z programu "Otwartych Stref Aktywności" (OSA).

____________________________________________________________________________________

Podpisanie umowy na budowę PSZOK w Czarnej Dąbrówce


Dnia 24 lipca wspólnie z 14 samorządami podpisaliśmy umowę w obecności Marszałka Struka i Przewodniczącego Sejmiku p. Kleiszmita na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czarnej Dąbrówce. Koszt budowy 783,-tyś zł. w tym dofinansowanie 666, -tyś. zł.


PSZOK to miejsce na oddanie wszelkich odpadów. W ramach projektu między innymi zakup ciągnika z rębakiem.


Realizacja projektu odbędzie się w 2019 rok.
 

____________________________________________________________________________________

STRONA 1, 2, 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego