Jednoznaczny Rezultat !!! - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Jednoznaczny Rezultat !!!


JEDNOZNACZNY REZULTAT!!!


Był czas wspólnej, z mieszkańcami ,,bloków” Czarnej Dąbrówki ,,walki” z hodowlą trzody chlewnej na ulicy ogrodowej mającej charakter na oczny i medialny. Zdarzeń było mnóstwo o różnym charakterze. Mają one swój finał w Sądach i postępowaniach administracyjnych.


Trzykrotnie broniłem w prokuraturze sposobu postępowania swojego, mieszkańców i administracji Urzędu. Ze strony naszego urzędu rozpoczętych zostało w stosunku do hodowcy szereg postępowań z podejrzeniem o popełnienie przestępstwa skierowanych do Sądu i na drogę postępowania administracyjnego.


Rezultat ,, tamtych” zdarzeń przed sądem trwa do dzisiaj bo w dniu 23.08.2018 na przesłuchaniu uczestniczyło ,wraz ze mną czworo pracowników. Będą to konsekwencje postepowań hodowcy jako osoby fizycznej.


Najistotniejsze jednak są postępowania administracyjne bo one interpretują lub tworzą prawo. Konsekwentna walka o przywrócenie terenów nas ul. Ogrodowej jako ,,przemysłowe” odniosło sukces. Jest decyzja i ugruntowana interpretacja zgodna z planem (PZP) dająca nam relatywny  dochód podatkowy.


Trwająca miesiącami korespondencja administracyjna do różnych szczebli dała też rezultat w postępowaniach karnych do niektórych pozostałych hodowców i rozpoczętych inwestycji hodowlanych.
Hodowla w Cz. Dąbrówce na ul. Ogrodowej została definitywnie zamknięta, zakończona postępowaniami karnymi w stosunku do hodowcy prowadzonymi przez Sąd Wojewódzki, Inspektora Ochrony Środowiska, Nadzór Budowlany.


Odpowiedzią na konsekwentną pracę naszego z Urzędu Gminy Inspektora Ochrony Środowiska odnośnie charakteru inwestycji hodowlanych jest stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ten rezultat to wydana przez niego interpretacja normująca sytuację w całym kraju. Nie wolno budować obiektów o powierzchni większej niż zgłoszona ilość DJP.


Postępowania muszą zawierać ocenę oddziaływania na środowisko, którą wydaje Wójt z uwzględnieniem opinii mieszkańców. W ten sposób zostało cofnięte pozwolenie na budowę obiektów hodowcy w Rokicinach. Niestety hodowca z desperacją ignoruje tę decyzję. Wszedł oczywiście na drogę postępowania karnego, które jest prowadzone przez Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i nasza administrację.


W dniu 10.08.2018 otrzymaliśmy kolejną decyzję Głównego Inspektora cofającą wydane pozwolenie na budowę dla inwestycji w Nożynku. Inwestycja została zgłoszona na 39,96 DJP tj. 1998 sztuk prosiąt, a wybudowana na 208,64 DJP  tj. 10 432 sztuki prosiąt. Konsekwentna postawa  Gminnego Inspektora Ochrony Środowiska dała rezultat administracyjnego cofnięcia pozwolenia na budowę. Dzisiaj obiekty stoją nielegalnie.


Kwestia dni a spodziewamy się cofnięcia przez Głównego Inspektora pozwolenia na budowę dla inicjatywy w Mydlicie. Zdarzenie jest identyczne z opisywanymi wyżej a więc rezultat powinien być skuteczny i taki sam.


Ze względu na swój wielkopowierzchniowy charakter wstrzymany jest wniosek na hodowlę kurcząt w Rokicinach. Nasza z Urzędu negatywna opinia została utrzymana przez Sąd administracyjny. Niestety krajowe prawo w zakresie inwestycji hodowlanych jest enigmatyczne przez co hodowcy i projektanci często uciekają się do interpretowania go na własny sposób.


Trzeba dużo determinacji i uporu aby skutecznie bronić własnego postępowania i argumentacji. Jak widać daje to pozytywny rezultat.

Wójt Gminy
Jan Klasa

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego