NFOŚiGW - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

NFOŚiGW

ZADANIE POD NAZWĄ „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w miejscowościach: Rokity, Kozy, Unichowo”.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 i 2014  sfinansowane ze środków    Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
W latach 2013- 2014 sfinansowano realizację przedsięwzięcia pod nazwa „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w miejscowościach Rokity, Kozy, Unichowo”.
Wyżej wymienione przedsięwzięcie sfinansowano na podstawie umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 422/2013/Wn11/OZ-RZ-GO/D z dnia 21.06.2013r.

* Koszt całkowity przedsięwzięcia          988 878,09 zł
* Koszty udzielonej dotacji NFOŚiGW   
  494 230,00 zł

* Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia 31.12.2014r.

* Zakres działań w ramach realizacji przedsięwzięcia

• roboty rozbiórkowe pomieszczeń socjalnych i boksów na surowce wtórne,
• rekultywacja składowiska poprzez wykonanie :
- warstwy wyrównującej z piasku i pospółki grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
- wykonanie warstwy odgazowującej ze żwiru grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
- warstwy izolacyjnej z gliny grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm
- warstwy filtracyjnej –drenażowej ze żwiru i pospółki grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
- warstwy wierzchniej z żyznego gruntu grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm
- wykonanie studni odgazowujących
- wykonanie odwodnienia rowów opaskowych z płytek 35x35 cm na podsypce piaskowej
- likwidacja zbiorników wód odciekowych i poletka transpiracji
- likwidacja ogrodzenia składowiska
- uporządkowanie terenu- plantowanie powierzchni gruntu rodzimego demontaż dróg i placów manewrowych, brodzika dezynfekcyjnego, sieci kanalizacyjnej, studzienek betonowych, przyłącza wodociągowego, przewodów energetycznych z rozdzielniami i slupami oświetleniowymi.

* W wyniku rekultywacji osiągnięto:
• efekt rzeczowy: liczba zrekultywowanych składowisk- 3szt
powierzchnia zrekultywowanych składowisk: 5,1732 ha
• efekt ekologiczny:   polegający na odtworzeniu sprawności i wartości biologicznej obszaru o łącznej powierzchni 5,1732 ha
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego