Plaża Mikorowo - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Plaża Mikorowo

Fundusze UE > 2013 > PO RYBY
 
 
 
 


Realizacja projektu: Młodzieżowe koła zainteresowań w Gminie Czarna Dąbrówka”Realizacja zadania objęta jest umową o dofinansowanie nr 00639-6173-SW1101595/12/14. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego.


Zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie plaży przy jeziorze Mikorowo, budowa zjazdu z drogi asfaltowej oraz szlaku pieszo-rowerowego – ETAP I” w ramach realizacji projektu „Młodzieżowe koła zainteresowań w Gminie Czarna Dąbrówka”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie plaży przy jeziorze Mikorowo, budowa zjazdu z drogi asfaltowej oraz szlaku pieszo-rowerowego – ETAP I” w ramach realizacji projektu „Młodzieżowe koła zainteresowań w Gminie Czarna Dąbrówka” wybrano ofertę: SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, która uzyskała 100 punktów – za cenę brutto 251 261,87 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 87/100) w tym podatek VAT 23% co stanowi 46 983,93 zł.


Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa w terminie realizacji do 30.11.2013 r. , udzieloną gwarancją na 36 miesiące gwarancji na przedmiot umowy licząc od dnia protokolarnego przejęcia całej inwestycji.

                                                          Sporządziła: Agnieszka Ciszewska

____________________________________________________________________________________

Realizacja

W ramach funduszy unijnych w miejscowości Mikorowo od m-ca września b.r. realizowany jest projekt pn. "Zagospodarowanie plaży przy jeziorze Mikorowo, budowa zjazdu, szlaku pieszo rowerowego ETAP1" w ramach realizacji projektu "Młodzieżowe koła zainteresowań w Gminie Czarna Dąbrówka". W wyniku przetargu wyłoniona została f
irma do realizacji którą jest : "SKANSKA" ul. Gen.J.Zajączka Warszawa. Koszt realizacji po przetargu wyniesie 251,261,87 zł.

W ramach projektu wykonane zostanie: szlak pieszo rowerowy z płytek polbrukowych na długości ok 380 mb., nowy zjazd z płytek polbruk z czterema miejscami parkingowymi, pomost pływający o długości 25 mb, wiata grill, boisko do gry w piłkę plażową, ławki, kosze na śmieci. Przewidywany termin wykonania - do końca br.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego