News - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

News

 


Godziny Otwarcia

Urząd Gminy
poniedziałek 8.00- 16.00
wtorek - piątek 7.00-15.00


Ośrodek Zdrowia
poniedziałek-piątek 7.30-18.00

GOK
poniedziałek 9.00-15.00
wtorek-czwartek 9.00-18.00
piątek 9.00-19.00
sobota 10.00-15.00


Biblioteka Publiczna
poniedziałek 09.00 - 15.00
wtorek 11.00 - 18.00
środa 09.00 - 15.00
czwartek- piątek 11.00 - 18.00


GOPS
woniedziałek 8.00-16.00
wtorek - piątek 7.00-15.00


ZGK
poniedziałek-piątek 7.00-15.00

ZEA
poniedziałek-piątek 7.00-15.00


News Zdarzenia

FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI
W dniu 12.09 2018 r.  w Urzędzie Gminy w Czarnej Dąbrówce odbyło się przekazanie sprzętu ratowniczego zakupionego w ramach realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwość. W uroczystym spotkaniu udział wzięli Wójt Gminy Czarna Dąbrówka Jan Klasa, Skarbnik Gminy Czarna Dąbrówka Marcin Marszałkowski, Komendant Powiatowy PSP w Bytowie bryg. Dariusz Kaźmierczak, Komendant Gminny OSP Andrzej Rusiecki oraz przedstawiciele jednostek OSP Czarna Dąbrówka, Nożyno i Rokity. Wójt Gminy Czarna Dąbrówka Jan Klasa przekazując nowoczesny sprzęt do ratowania osób poszkodowanych w wypadkach podkreślił, iż zakup tak wysokiej jakości sprzętu było możliwe dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach złożonego projektu konkursowego. Dzięki temu do jednostki OSP w Czarnej Dąbrówce zakupiono: detektor prądu przemiennego, defibrylator AED, detektor wielogazowy, najaśnica akumulatorowa, dwa zestawy ratownictwa medycznego PSP R1, bosak dielektryczny oraz zestaw do zabezpieczenia miejsca zdarzeń. Jednostka OSP Nożyno otrzymała detektor prądu przemiennego oraz defibrylator AED.  Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 40 418,04 zł, z czego 99% to dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednocześnie w ramach przesunięć sprzętowych dotychczasowy zestaw PSP R1 będący na wyposażeniu OSP Czarna Dąbrówka został przekazany do jednostki OSP Rokity. Gratulacje przekazał również Komendant Powiatowy PSP w Bytowie bryg. Dariusz Kaźmierczak, który podziękował władzom gminy za realizację zadania i tym samym podniesienie gotowości bojowej Powiatu Bytowskiego.
______________________________________________________________________

Zdarzenie drogowe na trasie Rokity-Rokiciny
11.09.2018 roku tuz po godz. 7.00 na trasie Rokity-Rokiciny kierująca samochodem osobowym z niewyjaśnionych przyczyn wjechała do rowu. N miejsce zadysponowano zastęp OSP Rokity, OSP Czarna Dąbrówka i PSP Bytów. Po przyjechaniu na miejsce zdarzenia zabezpieczono pojazd oraz wprowadzono ruch wahadłowy. Przyczyny zdarzenia bada policja
______________________________________________________________________

Pożar pomieszczeń piwnicznych budynku mieszkalnego w Czarnej Dąbrówce.
11.08.2018 r. około godz. 02.00 w nocy dyżurny SK PSP w Bytowie przyjął zgłoszenie o silnym zadymieniu w budynku mieszkalnym. Natychmiast na miejsce działań skierowane zostały dwa zastępy OSP Czarna Dąbrówka (GBARt, GBA). Po przybyciu na miejsce działań okazało się iż pożarem objęte jest pomieszczenie piwniczne budynku mieszkalnego. Silne zadymienie wymagało prowadzenia akcji gaśniczej w aparatach ochrony dróg oddechowych. Po chwili na miejsce działań przybyły dodatkowe siły i środki w postaci: OSP Nożyno (GBA), OSP Rokity (GBA), PSP Bytów (GCBA, GBA). Dzięki szybkiej interwencji pożar został szybko opanowany.
______________________________________________________________________

Pożar kotłowni piekarni w Czarnej Dąbrówce.
08.08.2018 r. tuż po godz. 01.00 w nocy Dyżurny Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie przyjął zgłoszenie o pożarze kotłowni piekarni w Czarnej Dąbrówce. Na miejsce działań zadysponowano: OSP Czarna Dąbrówka w sile dwóch sekcji (GBARt-MAN, GBA-Mercedes Benz), OSP Nożyno (GBA-Renault Midliner) oraz dwie sekcje PSP Bytów (GBA-Mercedes Benz, GCBA-Scania). Po przybyciu i rozpoznaniu miejsca zdarzenia do pomieszczeń kotłowni wprowadzona została rota gaśnicza w aparat ochrony dróg oddechowych. W związku z dużym zadymieniem uniemożliwiającym lokalizację zarzewia ognia użyto agregatu oddymiającego. W międzyczasie dzięki przybyciu kolejnych jednostek wprowadzono do działań kolejną rotę gaśniczą. Dzięki szybo podjętej akcji gaśniczej pożar został szybko opanowany.
______________________________________________________________________

Zdarzenie drogowe na trasie Rokity-Rokiciny.
W nocy 02.08.2018 r. nasza jednostka została zadysponowana do zdarzenia drogowego na trasie Rokity-Rokiciny. Z informacji uzyskanych od Dyżurnego SK w Bytowie wynikało iż doszło do czołowego zderzenia samochodu ciężarowego z drzewem. Na miejsce działań zadysponowano zastęp OSP Rokity (GBA),  dwa zastępy OSP Czarna Dąbrówka (GBARt, SLOp), zastęp PSP Bytów, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz patrol Policji Drogowej. Po przybyciu na miejsce działań OSP Rokity wstępne zabezpieczyły miejsce zdarzenia oraz wprowadziło ruch wahadłowy. Po przybyciu na miejsce zastępów OSP Czarna Dąbrówka udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy kierowcy pojazdu. Na szczęście nie doznał on obrażeń, jednakże zdecydowano o wezwaniu ZRM. Przyczyny Zdarzenia bada policja.
______________________________________________________________________

Wyróżnienie dla OSP Czarna Dąbrówka
W dniu 30.07.2018 r. na 48. sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego radni przyjęli uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Pieniądze przeznaczone będą na nowe pompy, agregaty i inny sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
Dla jednostki z Czarnej Dąbrówki był to dzień podwójnego wyróżnienia. Podczas wspomnianej sesji specjalną, dodatkową dotację wysokości 5 tys. zł, również na zakup środków ratowniczych otrzymały OSP z Karsina, Dzierżążna i Czarnej Dąbrówki. Zakupią one latarki i strażackie saperki. Z kolei OSP z Przodkowa otrzyma pieniądze na zakup defibrylatora do szkoleń oraz komputer sterujący fantomem do ćwiczeń pierwszej pomocy. – Warto pamiętać, że te trzy jednostki wyróżniają się inicjatywami z zakresu bezpieczeństwa ludności oraz ochrony przeciwpożarowej – zaznaczył marszałek Struk. Za swoją działalność zostały docenione przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych i zostały wyróżnione statuetkami Florianów. Również Sejmik Województwa Pomorskiego postanowił docenić ich działalność. – Nowoczesny sprzęt kosztuje i chciałbym bardzo serdecznie podziękować samorządowi województwa za to wsparcie. Cieszę się, że nasze wnioski zawsze są popieranie przez wszystkich radnych – podziękował radnym województwa Edward Kwidziński ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Pomorskiego. (źródło: www.pomorskie.eu)
Przypomnijmy, iż 11 maja 2018 roku w hali widowiskowej Torwar w  Warszawie druhowie ZOSP Czarna Dąbrówka Michał Klonowski, Wojciech Rusiecki oraz Sebastian Malek otrzymali wyróżnienie za realizację na terenie Gminy Czarna Dąbrówka programu edukacyjnego Ratujemy i Uczymy Ratować w ramach działań WOŚP zajmując drugie miejsce w kraju pod względem ilości przeszkolonych uczniów.
Bardzo nam miło, że Samorządów Wojewódzki dostrzegł nasze zaangażowanie w kreowanie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży.
Kolejnym miłym akcentem tego dnia była uroczysta zbiórka zastępów ratowniczych OSP Czarna Dąbrówka, na której w obecności Wójta Gminy Czarna Dąbrówka Jana Klasy Sołtys Sołectwa Unichowo Kazimierz Szczegielniak wręczył dziesięć kompletów specjalistycznych rękawic do ratownictwa technicznego.  Sołectwo Unichowo jest jednym z kilku sołectw z terenu Gminy Czarna Dąbrówka, która wspiera finansowo działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Bardzo dziękujemy za otrzymane wsparcie.  

______________________________________________________________________

IX nabór wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
7 maja 2018 roku Ministerstwo sprawiedliwości ogłosiło IX naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Na podstawie otrzymanych wytycznych, analizy zdarzeń oraz opinii Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zasadności zakupów wskazywanych w kosztorysie wniosku dla poszczególnych ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Czarna Dąbrówka pracownicy Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce złożyli wniosek o przyznanie środków finansowych w wysokości 42 075,00 zł. W dniu 14 czerwca 2018 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Wójt Gminy Pan Jan Klasa oraz Skarbnik Gminy Pan Marcin Marszałkowski podpisali umowę na realizację zadania na łączną kwotę 42 500,00 zł. Zgodnie z harmonogramem realizacji zadań na potrzeby jednostek OSP Czarna Dąbrówka oraz OSP Nożyno zostanie zakupiony następujący sprzęt ratowniczy :
OSP Czarna Dąbrówka
- Zestaw PSP R1 szt. 2
- Półautomatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED szt. 1
- Detektor wielogazowy szt. 1
- Detektor napięcia szt. 1
- Przenośny zestaw oświetleniowy szt. 1
- Sprzęt do oznakowania terenu akcji szt. 1

OSP Nożyno
- Półautomatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED szt. 1
- Detektor napięcia szt. 1

Realizację zadania przewiduje się w miesiącach lipiec-sierpień 2018 roku.
Zakup ww. sprzętu ratowniczego w sposób znaczący podniesie gotowość bojową zastępów ratowniczych realizujących zadania z zakresu ratownictwa technicznego i medycznego. Jednocześnie, na podstawie analizy zdarzeń drogowych z ostatnich pięciu lat podjęta została decyzja, iż dotychczasowy zestaw PSP R1 będący na wyposażeniu OSP Czarna Dąbrówka zostanie przekazany do OSP Rokity. W ostatnich latach jednostka ta coraz częściej jest dysponowana do wypadków drogowych odnotowanych w ich rejonie działania. Przekazanie sprzętu wraz z skierowaniem grupy strażaków na szkolenie medyczne umożliwi skuteczniejsze podejmowanie działań oraz niesienie pomocy osoba poszkodowanym.

______________________________________________________________________

Pożar lasu w Rokitkach
22.05.2018 r. jednostka OSP Czarna Dąbrówka została zadysponowana do pożaru lasu w miejscowości Rokitki. Po przybyciu na miejsce działań otrzymaliśmy informację, iż w wyniku uderzenia pioruna w słup średniego napięcia zerwały się linie energetyczne, które wywołały pożar. Po otrzymaniu informacji potwierdzającej wyłączenie prądu, strażacy przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego ( miejsce pożaru było oddalone od drogi około 300 m.) ugasili pożar. Na miejscu pożaru oprócz zastępu OSP Czarna Dąbrówka był zastęp PSP Bytów.
______________________________________________________________________

Poszukiwania osoby zaginionej.
W dniu 21.05.2018 r. nasza jednostka została zadysponowana dwoma zastępami do miejscowości Nożyno. Celem prowadzonych działań było poszukiwanie zaginionej starszej osoby. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji miejscowych strażaków, oraz informacji od mieszkańca cała sprawa zakończyła się szczęśliwie, a poszukiwana osoba znalazła się cała i zdrowa.
______________________________________________________________________

Wypadek drogowy w Rokitach
W dniu 19.05.2018 r. nasza jednostka została zadysponowana do wypadku drogowego w miejscowości Rokity. Z informacji uzyskanych od Dyżurnego SK w Bytowie wynikało, iż na skrzyżowaniu dróg doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Na miejsce zdarzenia zadysponowano zastęp OSP Rokity, dwa zastępy OSP Czarna Dąbrówka, zastęp PSP bytów, dwa patrole policji oraz trzy zespoły RM. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i zabezpieczeniu terenu działań, udzielono pierwszej pomocy oraz wprowadzono ruch wahadłowy. Przyczyny zdarzenia bada policja.
______________________________________________________________________

FLORIANY 2018
Miło nam zakomunikować, iż decyzją Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Inicjatywę dla Społeczności Lokalnych z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych i Samorządów FLORIANY 2018, Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej Dąbrówce został nominowana w kategorii Współpraca Zagraniczna. Jednocześnie za realizacje w szkołach podstawowych naszej Gminy programu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy programu RUR – Ratujemy i Uczymy Ratować, ratownicy z OSP Czarna Dąbrówka- Michał Klonowski, Wojciech Rusiecki oraz Sebastian Malek zostali laureatami kategorii specjalnej konkursu FLORIANY.  Sama nominacja jest szczególnym osiągnieciem i dostrzeżeniem zaangażowania działalności OSP Czarna Dąbrówka na szczeblu krajowym.  Czy jednostka OSP Czarna Dąbrówka dostanie prestiżową statuetkę FLORIANA w kategorii – Współpraca międzynarodowa, okaże się na uroczystej gali, która odbędzie się 11 maja 2018 r. w hali widowiskowej Torwar w Warszawie.
______________________________________________________________________

Pożar zabudowań gospodarczych w Jerzkowicach
W dniu 22.03.2018 r. około godz. 1.30 w nocy Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informacje, iż w miejscowości Jerzkowice pali się budynek gospodarczy. Na miejsce działań zostały zadysponowane: dwa zastępy OSP Czarna Dąbrówka , oraz jeden zastęp PSP Bytów. Po przybyciu na miejsce działań kierujący akcją podjął decyzję o zadysponowaniu dodatkowych sił i środków z uwagi na szybko rozprzestrzeniając się ogień. Na miejsce akcji gaśniczej skierowano dodatkowo OSP Rokity, OSP Jasień oraz OSP Mikorowo. Pożarem objęty był budynek gospodarczy murowany (garaż), oraz drewniana wiata wraz z przylegającym drewnem opałowym. Działania gaśnicze utrudniało silne zadymienie. Po raz pierwszy w czasie działań gaśniczych użyto lancy gaśniczej, która umożliwiła szybkie ugaszenie palącego się drewna opałowego przechowywanego w drewnianej wiacie. W wyniku pożaru spalił min. samochód osobowy. Czynności wyjaśniające prowadzi policja.
______________________________________________________________________

Wypadek drogowy na trasie Czarna Dąbrówka-Rokity
W dniu 23.02.2018 r. tuż przed godz. 15.00 nasza jednostka została zadysponowana do wypadku drogowego na drodze wojewódzkiej 211 w kierunku Rokit. Z informacji uzyskanej od dyżurnego SK PSP Bytowie wynikało, iż w wyniku zderzenia dwóch pojazdów jedna osoba potrzebuje pierwszej pomocy medycznej. Jednocześnie na miejsce działań zadysponowany został zastęp OSP Czarna Dąbrówka, zastęp PSP Bytów, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz trzy patrole policji. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zabezpieczono teren oraz udzielono poszkodowanej kwalifikowanej pierwszej pomocy. Poszkodowana został przetransportowana do szpitala w Bytowie. Przyczyny wypadku bada policja.
______________________________________________________________________

Pożar komina w budynku wielorodzinnym w miejscowości Jerzkowice.
W dniu 16.02.2018r. nasza jednostka została zadysponowana jedną sekcją ( zastęp GBARt oraz zastęp GBA) do pożaru komina w budynku wielorodzinnym w miejscowości Jerzkowice. Informacja uzyskana przez dyżurnego SK PSP w Bytowie brzmiała na tyle poważnie, iż oficer dyżurny zdecydował o zadysponowaniu dodatkowo 2 zastępów PSP bytów w sile jednej sekcji GCBA oraz sekcji SH 23 -drabina. Po dotarciu w rejon działania okazało się że zagrożenie nie jest tak duże jak początkowo wyglądało. Dokonano oględzin przewodów kominowych za pomocą kamery termowizyjnej. Działania zakończono po około 2 godzinach.
______________________________________________________________________

Załamał się lód, tonie wędkarz.
W dniu 09.02.2018 r. nasza jednostka otrzymała zgłoszenie, ze na jeziorze w miejscowości Bochowo pod wędkarzem załamał się lód. Dyżurny SK PSP Bytów na miejsce zdarzenia zadysponował OSP Rokity, OSP Czarna Dąbrówka, zastęp PSP Bytów. W trakcie dojeżdżania do miejsca zdarzenia otrzymaliśmy informacje, iż wędkarza udało się wydostać na brzeg. Działania ratownicze polegały na udzieleniu poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz przekazaniu zespołowi ratownictwa medycznego.
______________________________________________________________________

Wypadek na trasie Rokity-Rokiciny
W dniu 02.02.2018r. nasza jednostka została zadysponowana do zdarzenia drogowego na trasie Rokity-Rokiciny. Z informacji uzyskanych od dyżurnego SK PSP w Bytowie wynikało, iż doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Jednocześnie na miejsce działań zadysponowano OSP Rokity, zastęp PSP Bytów, zespół ratownictwa medycznego oraz patrol policji. Po przybyciu na miejsce stwierdzono iż samochód osobowy na łuku drogi zahaczyły o tył poruszającego się w przeciwnym kierunku samochodu ciężarowego i wjechał w rów. Na szczęście nic nikomu się nie stało. Podejmowane działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączenie akumulatora, neutralizacja zanieczyszczeń z pasa drogowego oraz wprowadzenie ruchu wahadłowego.
______________________________________________________________________

Płonący pojazd w Kozach.
W dniu dzisiejszym nasza jednostka została zadysponowana do pożaru samochodu osobowego w miejscowości Kozy. Na miejsce został zadysponowany również zastęp OSP Mikorowo oraz zastęp PSP Bytów. Działania gaśnicze polegały na ugaszeniu pojazdu pianą ciężką oraz zabezpieczenie scholowania wraku z jezdni. Na miejscu działał również patrol Policji.
______________________________________________________________________

Pożar domków letniskowych w Rokitach.
W godzinach nocnych 04.11.2017 r. Nasza jednostka została zadysponowana do pożaru domków letniskowych w Rokitach. Dyżurny SK PSK w Bytowie jednocześnie na miejsce działań skierował OSP Rokity oraz sekcje PSP Bytów. Działania prowadzone na miejscu akcji polegały na ugaszeniu trzech domków letniskowych. Dwa z nich spłonęły całkowicie. Na miejscu pożaru skierowano również patrol policji która wyjaśnia przyczyny pożaru.
______________________________________________________________________

Wypadek drogowy na trasie Rokity-Dolina Jadwigi
28.10.2017r.w godzinach porannych nasza jednostka została zadysponowana do wypadku drogowego na trasie Rokity-Dolina Jadwigi. Na miejsce zdarzenia skierowano zastęp GBARt. Po przybyciu na miejsce okazało się że kierowca samochodu osobowego wypadł z drogi i uderzył w skarpę. Na miejscu zdarzenia przybyły również jednostki OSP Gowidlino i OSP Sierakowice. Kierowca oraz dwoje pasażerów zostało przetransportowani do szpital. Przyczyny wypadku wyjaśnia policja.
______________________________________________________________________

Wypadek drogowy na trasie Czarna Dąbrówka-Rokity
W dniu 21.10.2017r. w godzinach popołudniowych nasza jednostka została zadysponowana do wypadku drogowego na trasie Czarna Dąbrówka-Rokity. Ze wstępnych informacji uzyskanych od świadka zdarzenia wynikało, iż samochód osobowy uderzył w drzewo, a pomocy medycznej potrzebują dwie osoby. Na miejsce zostały skierowane dwa zastępy OSP Czarna Dąbrówka. Po przybyciu na miejsce zabezpieczono miejsce zdarzenia oraz rozbity samochód. Podczas wstępnego badania osób poszkodowanych nie stwierdzono żadnych urazów, a kierowca oraz pasażer pojazdu zrezygnował pomocy Zespołu Ratownictwa Medycznego. Prawdopodobna przyczyną zdarzenia było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze
______________________________________________________________________

Wypadek na ul. Bytowskiej w Czarnej Dąbrówce
W dniu 10.10.2017r. ok. godz. 21.15 Powiatowe Stanowisko Kierowania zostało powiadomione o wypadku drogowym w Czarnej Dąbrówce. Z informacji od świadków zdarzenia wynikało, iż samochód osobowy w wypadł z drogi i dachował. Na miejsce zdarzenia została zadysponowana Nasza Jednostka w sile dwóch zastępów ratowniczych. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zabezpieczono samochód oraz rozpoczęto szukać kierowcy, który oddalił się z miejsca zdarzenia. Po odnalezieniu kierowca został przebadany, jednakże odmówił dalszej opieki medycznej. Na miejsce zdarzenia przybył również patroli policji z wydziału ruchu drogowego w Bytowie. Pojazd został wyciągnięty z rowu oraz odholowany na pobliski parking. Przyczyny zdarzenia bada policja.
______________________________________________________________________

Pożar budynku mieszkalnego w Nożynie
W dniu 01.08.2017 r. w godzinach wieczornych otrzymano informację o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Nożyno. Natychmiast na miejsce zdarzenia skierowano siły i środki w postaci: zastęp GBA OSP Nożyno, trzy zastępy 2xGBA i SLOp OSP Czarna Dąbrówka, zastęp GCBA PSP Bytów oraz zastęp GCBA OSP Gostkowo. Jako pierwsza działania gaśnicze rozpoczęła jednostka OSP Nożyno. Ogniem objęte było wnętrze budynku oraz wewnętrzne poszycie dachu. Utrudnieniem w prowadzonych działaniach było duże zadymienie oraz duże zniszczenia spowodowane ogniem. W takcie prowadzonych działań okazało się, z poparzeniu uległ właściciel domu. Po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowany został przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego z Bytowa. Przyczyny powstania pożaru wyjaśnia Policja.
______________________________________________________________________

Wypadek drogowy w Rokitach.
W dniu 30.07.2017 r. do Powiatowego Stanowiska Kierowania w Bytowie wpłynęła informacja o zderzeniu dwóch pojazdów w miejscowości Rokity. Na miejsce zdarzenia zadysponowano sekcję OSP Rokity oraz dwie sekcje OSP Czarna Dąbrówka. Na miejscu zdarzenia okazało się, iż doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Przyczyny zdarzenia wyjaśnia Policja.
______________________________________________________________________

Wypadek drogowy na trasie Rokity-Rokiciny
W dniu 23.06.2017r. ok. godz.11.30 do Stanowiska Kierowania PSP w Bytowie wpłynęła informacja o wypadku drogowym na trasie Rokity –Rokiciny. Z informacji uzyskanych od świadków zdarzenia wynikało że pomocy potrzebują dwie osoby, z czego jedna jest nieprzytomna. Na miejsce zdarzenia zadysponowano następujące siły i środki: sekcję OSP Czarna Dąbrówka, sekcję OSP Rokity, sekcję PSP Bytów dwa Zespoły Ratownictwa Medycznego z Bytowa (P) i Lęborka (S) oraz Zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także Policję. Jako pierwsza na miejscu zdarzenia przybyła jednostka OSP Rokity oraz patrol policji drogowej. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, a funkcjonariusze Policji zajęli się kierującym pojazdem , który był nieprzytomny i znajdował się obok pojazdu oraz pasażerem. Po przybyciu na miejsce sekcji OSP Czarna Dąbrówka zabezpieczono poszkodowanych do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Kierujący pojazdem w wyniku odniesionych ran głowy został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Gdańsku, a pasażer do szpitala w Lęborku. Przyczyny wypadku bada Policja.
______________________________________________________________________

NEWS

FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI
 W dniu 12.09 2018 r.  w Urzędzie Gminy w Czarnej Dąbrówce odbyło się przekazanie sprzętu ratowniczego zakupionego w ramach realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
.
WIĘCEJ NEWSNumery Telefonów:

Wojt Gminy
tel: (059) 82-12-332
Sekretarz Gminy
tel: (059) 82-12-643
Komenda Policji  
tel:(059) 82-12-598
Ośrodek Zdrowia
tel: (059) 82-12-480
G.O.P.S.
tel: (059) 82-12-660
GOK
tel: (059) 82-12-014
Biblioteka
tel: (059) 82-14-005
Z.E.A.
tel: (059) 82-12-528
Z.G.K.
tel: (059)  82-14-020
CIT
tel: 501-923-906


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego