Aktualności 4 - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności 4

 NEWS

FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI
 W dniu 12.09 2018 r.  w Urzędzie Gminy w Czarnej Dąbrówce odbyło się przekazanie sprzętu ratowniczego zakupionego w ramach realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
.
WIĘCEJ NEWS


Godziny Otwarcia

Urząd Gminy
poniedziałek 8.00- 16.00
wtorek - piątek 7.00-15.00


Ośrodek Zdrowia
poniedziałek-piątek 7.30-18.00

GOK
poniedziałek 9.00-15.00
wtorek-czwartek 9.00-18.00
piątek 9.00-19.00
sobota 10.00-15.00


Biblioteka Publiczna
poniedziałek 09.00 - 15.00
wtorek 11.00 - 18.00
środa 09.00 - 15.00
czwartek- piątek 11.00 - 18.00


GOPS
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek - piątek 7.00-15.00


ZGK
poniedziałek-piątek 7.00-15.00

ZEA
poniedziałek-piątek 7.00-15.00

Drogi Drogi Drogi
Wiosna każdego roku jest okresem trudnym do poruszania się w niektórych miejscach po drogach asfaltowych - wojewódzkich. Obie nasze główne drogi wojewódzkie – 211 (Podkomorzyce-Gowidlino) i 212 (Kartkowo- Cewice) przeszły przez poprzednie 2-3 lata okres projektowania ich modernizacji. Droga 211 uzyskała wszelkie pozwolenia budowlane i znajduje się obecnie w modernizacji.


__________________________________________________________________________________________________

Remont wodociągu w Nożynie
W trakcie wykonywania inwestycji budowy drogi w miejscowości Nożyno (przy kościele)  uszkodzona została sieć wodociągowa. Wodociąg umieszczony był w innym miejscu niż pokazywała to dokumentacja geodezyjna. Po odkryciu miejsca uszkodzenia okazało się iż rury są  zbyt małej średnicy i dodatkowo skorodowane.


__________________________________________________________________________________________________

FLORIANY 2018
Miło nam zakomunikować, iż decyzją Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Inicjatywę dla Społeczności Lokalnych z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych i Samorządów FLORIANY 2018, Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej Dąbrówce został nominowana w kategorii Współpraca Zagraniczna.


__________________________________________________________________________________________________

Budowa świetlicy wiejskiej w Rokitach
Już oficjalnie możemy przekazać Sołectwu Rokity znakomitą informację. ,,Stowarzyszenie Rokitnik” reprezentowane przez Panią Halina Krauze podpisało z Urzędem Marszałkowskim umowę na realizację budowy świetlicy wiejskiej. Ze względu na rozległy charakter zabudowy dobrze by było aby taka placówka kultury umieszczona została w centrum miejscowości.


__________________________________________________________________________________________________

Budowa placu rekreacyjnego w Unichowie
Znakomitą informacje przekazujemy Sołectwu Unichowo. Rybacka Lokalna Grupa Działania ,,Pojezierze Bytowskie” rozpatrzyła pozytywnie wniosek pn. ,,Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy jeziorze w Unichowie”. Wniosek uzyskał wysoką 43 na 50 punktową ocenę pod katem spełnienia kryteriów wyboru LSR.


__________________________________________________________________________________________________

Remont drogi  w sołectwie Kłosy
Zakład Gospodarki komunalnej wykonał remont drogi  w sołectwie Kłosy. Na długości 150 m wykonano prace związane z poszerzeniem koryta drogi, uprofilowaniem, wykonaniem koryta, ułożeniem warstwy podłoża  żwirowego, ułożenie płyty "Jumbo", ułożenie poboczy z gruzobetonu. Koszt prac wyniósł 31.888,- zł.


__________________________________________________________________________________________________

Hodowle trzody chlewnej na wstecznym
W dniu 19 kwietnia b.r. otrzymaliśmy  Decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w bardzo istotny sposób  zmieniającą obecną sytuację wybudowanych obiektów hodowli trzody chlewnej. Obiekty w Rokicinach , będące własnością L.D i L.N, wybudowane zostały z zastosowaniem różnych  wybiegów natury geodezyjnej i własnościowej.


__________________________________________________________________________________________________

Planowane zadania inwestycyjne na 2018r
Początek roku budżetowego to nowa szansa na zaistnienie nowych inwestycji w gminnej przestrzeni publicznej. W dużej mierze o ich wyborze decydują nowo otwierane linie dofinansowania unijnego z edycji 2015-2020r. Przygotowanie wniosków trwa niekiedy parę m-cy, ponieważ opiera się o dokumentację budowlaną z uzyskaniem niezbędnych decyzji na ich realizację.


__________________________________________________________________________________________________

GTS GR Bieliński Czarna Dąbrówka - Stegna Parchowo
Do czterech zwycięstw powiększyła się seria GTS GR Bieliński! Mecz z Parchowem był niestety jednym z najgorszych w wykonaniu żółto - niebieskich w tej rundzie. Mimo wygranego meczu, gra nie porywała i pozostawiała dużo do życzenia, do tego doszła fatalna ostatnio skuteczność. Jednak mimo tych braków udało się wygrać pojedynek z Parchowem.


__________________________________________________________________________________________________

IV Biegi Przełajowe XXI Edycji Grand Prix Czarnej Dąbrówki
W sobotę  21 kwietnia odbyły się czwarte biegi przełajowe  XXI edycji Grand Prix Czarnej Dąbrówki sezonu 2017/18. Mimo wietrznych warunków pogodowych na starcie zawodów stanęło 153 biegaczy. Rywalizacja odbyła się na dystansach od 100 m do 6000 m w biegu głównym. Uczestnicy biegów  toczyli bardzo zacięte pojedynki zwłaszcza  w  najmłodszych kategoriach gdzie byli szczególnie mocno dopingowani przez licznie zebranych kibiców.


__________________________________________________________________________________________________

Informacja dla podmiotów, które uzyskały dofinansowanie realizacji oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2005 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Informuję, że podmioty które uzyskały kwotę dotacji niższą niż wnioskowaną muszą do dnia 24.04.2018 dokonać korekty kalkulacji przewidzianych kosztów zadania lub zakresu rzeczowego zadania. Wzór zaktualizowanej szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego w załączeniu. Sporz. Aldona Drywa


__________________________________________________________________________________________________

Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem
10 kwietnia w Bibliotece w Czarnej Dąbrówce oraz w filii w Jasieniu na spotkaniu autorskim gościł Pan Wiesław Drabik, autor książeczek dla dzieci. Autor prowadził spotkanie w formie konkursów. Recytował  fragmenty swoich książek, zachęcając dzieci do odgadywania rymów. Sympatyczny pisarz nagradzał aktywność dzieci rymowankami układanymi do imion uczestników, rozdawał naklejki i zakładki.


__________________________________________________________________________________________________

Dzień Sołtysa 2018
W dniu 7 kwietnia w naszej gminie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Sołtysa, święto obchodzone w celu wyrażenia uznania wszystkim sołtysom, czyli przedstawicielom lokalnych, wiejskich społeczności. W podziękowaniu za ich społeczną prace i działania na rzecz mieszkańców, Wójt Gminy Jan Klasa, zaprosił  radnych, sołtysów i rady sołeckie do sali GCKiB na uroczyste obchody dnia sołtysa w naszej gminie.


__________________________________________________________________________________________________

Towarzyskie Zawody Spławikowe
Dnia 8 kwietnia 2018 roku odbyły się Towarzyskie Zawody Spławikowe o Puchar Wójta Gminy Czarna Dąbrówka. Zawody odbyły się przy pięknej wiosennej pogodzie nad jeziorem Kopieniec Duży. W zawodach uczestniczyło 22 wędkarzy z których najlepszy okazał się Dariusz Matuszkiewicz.


__________________________________________________________________________________________________

Program ASOS 2018 - "Życie zaczyna się po 60 - tce"
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Barwy Rokit zaprasza osoby pełnoletnie zwłaszcza powyżej 60 roku życia z obszaru sołectwa Jasień i okolic do udziału w projekcie pn.: „Życie zaczyna się po 60 - tce” realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.


__________________________________________________________________________________________________

Podpisanie umów z klubami sportowymi oraz stowarzyszeniami z terenu gminy Czarna Dąbrówka
28 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka miało miejsce podpisanie umów z klubami sportowymi oraz stowarzyszeniami z terenu gminy Czarna Dąbrówka. Przedmiotem umów było przyznanie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2018 roku.


__________________________________________________________________________________________________

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
Na XXXVII sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka w dniu 19 marca 2018 r. została podjęta uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka.


__________________________________________________________________________________________________

Spotkanie Wielkanocne dzieci ze świetlic gminnych
Gry i zabawy wielkanocne to tylko nieliczne atrakcje, które czekały na dzieci ze świetlic 29 marca w Wiejskim Domu Kultury w Jasieniu. Wielkanocna przygoda rozpoczęła się od wręczenia nagród za konkurs  „Kartka Wielkanocna”. Następnie uczestnicy podzieleni na drużyny zawalczyli o czekoladowe jajeczka… a konkurencje były różne od przebrania uczestnika za pisankę poprzez tor przeszkód.


__________________________________________________________________________________________________

Nowy samochód Ratowniczo-Gaśniczy dla OSP Nożyno
Dział zamówień publicznych Urzędu Gminy  anulował procedurę zakupu  samochodu strażackiego dla jednostki OSP Nożyno. W trakcie  szczegółowej weryfikacji dokumentacji, kontroli pojazdu i jego wyposażenia okazało się, iż są one niezgodne z  parametrami określonymi w zamówieniu.


__________________________________________________________________________________________________

Informacja o konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2018” oraz „Piękna Wieś 2018”
Wójt Gminy Czarna Dąbrówka serdecznie zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konkursach dotyczących najbardziej zadbanych wsi oraz zagród rolniczych i nierolniczych. Celem konkursów jest min. podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.


__________________________________________________________________________________________________

I Powiatowe Prezentacje Stołów Wielkanocnych
24 marca 2018 roku w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Bibliotece w Czarnej Dąbrówce odbyły się I Powiatowe Prezentacje Stołów Wielkanocnych .W prezentacji stołów uczestniczyły panie z Czarnej Dąbrówki, Parchowa, Rokit, Unichowa, Nożyna, Trzebielina, Gołczewa, Kłączna, Bukowiny oraz gościnnie panie z Litwy.


__________________________________________________________________________________________________

Nowe inwestycje w Czarnej Dąbrówce
Poszukiwania inwestorów chętnych do zainwestowania w różne  dziedziny życia społeczno-gospodarczego gminy maja różne  formy. Są to prace  np. o długofalowym strategicznym charakterze. Jest  to np. obecnie realizowany projekt opracowań studium  uwarunkowań. Pozytywny efekt przynoszą również bezpośrednie rozmowy z przedsiębiorcami. Taki pozytywny efekt przyniosły rozmowy dotyczące budowy stacji paliw w Czarnej  Dąbrowce.


__________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA ZBIORCZA DOTYCZĄCZA KOSZTÓW FINANSOWYCH OBSŁUGI SZKÓŁ
Subwencja oświatowa oraz dotacja przedszkolna, które otrzymała Gmina Czarna Dąbrówka na prowadzenie szkół i oddziałów przedszkolnych na rok 2018 wyliczona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2017r.


__________________________________________________________________________________________________

V TYDZIEŃ KASZUBSKI
W dniach od 9. do 14 marca odbył się V Tydzień Kaszubski. Przygotowania trwały od wielu dni, a w czwartek, 8 marca szkoła przybrana została w motywy kaszubskie. W piątek -9 marca- odbyły się warsztaty z Panią Angeliką Szulfer z pracowni „Farwa”, w których wzięli udział uczniowie uczęszczający na język kaszubski. Uczniowie samodzielnie ozdabiali koszulki, torby ekologiczne, plecaki, szkatułki, ramki do obrazków.


__________________________________________________________________________________________________

Dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Gmina Czarna Dąbrówka otrzymała wsparcie finansowe dla bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Dotację otrzymały wszystkie szkoły podstawowe w naszej gminie.


__________________________________________________________________________________________________

I ruszyli sięgnąć  marzeń
16/ 17 marca  z Szkole Podstawowej im. 27 WDP AK odbyła się pierwsza nocka  w ramach projektu” Sięgamy marzeń” dofinansowanego z programy Równać Szanse. 15 uczniów, z klas gimnazjalnych, pod opieką  Mirosławy Puttkammer  - prezesa stowarzyszenia „Szkoła z ikrą” oraz Anny Paul – pomysłodawczyni działania,  poznawało bliżej projekt, jednocześnie się integrując.


__________________________________________________________________________________________________

Stanowisko Komendanta Gminnego OSP odnośnie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Szanowni Radni Gminy Czarna Dąbrówka, w imieniu strażaków z OSP Jasień oraz OSP Nożyna oraz swoim własnym chciałbym serdecznie podziękować za podjęcie uchwały która umożliwi zamianę 40 letniego samochodu pożarniczego marki STAR, który ze względu na wiek, nie tylko nie zapewniał możliwości odpowiedniego niesienia pomocy mieszkańcom Naszej gminy, ale także zagrażał bezpieczeństwu i zdrowiu druhom gotowym na jej niesienie.


__________________________________________________________________________________________________

Nowy samochód dla OSP
Wydawało  się, iż ostatnia, lutowa, Sesja Rady Gminy odbędzie się  standardowo, bez elementów emocji. Taki element zaskoczenia  przyniosło  jednak głosowanie na uchwałą przyznającą środki na zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP. Omawiana uchwała na komisjach nie  wzbudzała żadnych emocji ani sprzeciwów. Nie zadawano żadnych pytań o celowości czy potrzebie. Przedstawione uzasadnienie zakupu  wydawało się  logiczne, nie budzące sprzeciwów.


__________________________________________________________________________________________________

Remont świetlicy wiejskiej w Nożynie
Do końca marca b.r. nastąpi szczegółowe opracowanie dokumentacji remontu świetlicy wiejskiej w m. Nożyno. Publikujemy jej częściowo opracowany wygląd elewacji.  Dokumentację opracowuje architekt , który urodził się w Nożynie i spędził tam dzieciństwo, obecnie mieszkaniec  Gostkowa mgr. in. Jarek Jaśniak. Ogłoszony przetarg w kwietniu wyłoni wykonawcę prac budowlanych.


__________________________________________________________________________________________________

Mistrzostwa Podlodowe Koła PZW Lipień
11 marca 2018 roku na jeziorze Karwno Duże odbyły się Mistrzostwa Podlodowe Koła PZW Lipień. W mistrzostwach uczestniczyło 16 wędkarzy z których jedenastu rywalizowało w zawodach. Sędzia główny mistrzostw był Andrzej Duszkiewicz.


__________________________________________________________________________________________________

Młodzi SUPERliderzy w natarciu
Ruszyła realizacja projektu "Młodzi SUPERliderzy w natarciu" w ramach Programu Równać Szanse. 20 młodych społeczników z naszej gminy odbyło dwudniowe szkolenie. Podczas pierwszego dnia młodzież poznała plan projektu. Sami ustalili przebieg działań, wybrali miejscowości, w których niebawem zaczną pracować, ustalili jaki sprzęt chcą kupić w projekcie, debatowali nad założeniem Młodzieżowej Rady Gminy.


__________________________________________________________________________________________________

Dzień Kobiet w Unichowie
Z okazji Dnia Kobiet w świetlicy wiejskiej w Unichowie zorganizowano wspólne spotkanie przy kawie i pysznych ciastach. Na spotkaniu obecny był Sołtys Kazimierz Szczegielniak oraz Radny Roman Zwolski zaszczycił nas także swoją obecnością Wójt Gminy Jan Klasa. Były piękne życzenia od panów i okazja do wspólnego, miłego spędzenia czasu. Spotkanie upłynęło w miłej i sympatycznej atmosferze.


__________________________________________________________________________________________________

Kulinarna przygoda z jajami w tle
09.03.2018 r. kolejna grupa dzieci odwiedziła seniorki z Czarnej Dąbrówki, które współtworzą wielkanocne warsztaty kulinarne dla najmłodszych uczniów. Tym razem była to klasa I ze Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce pod opieką pani Magdaleny Walaszek. Uśmiechnięta, chętna do pracy grupa wysłuchała wierszy i zagadek, które odczytała pani Helena Greszta. Następnie wszyscy zabrali się do twórczej pracy z jajkami.


__________________________________________________________________________________________________

Grali w koszykówkę
7 marca w sali sportowej szkoły podstawowej Czarna Dąbrówka rozegrano Mistrzostwa Gminy w piłce koszykowej klas gimnazjalnych dziewcząt i chłopców. W mistrzostwach udział wzięły szkoły z Czarnej Dąbrówki i Rokit. Tytuły wywalczyli - wśród dziewcząt Czarna Dąbrówka, która pokonała koleżanki z Rokit  20 : 16.


__________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka dotyczące zakazu wypuszczania psów
W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi psów pozostawionych bez opieki na terenie Gminy Czarna Dąbrówka przypominam mieszkańcom o obowiązku ciążącym na właścicielach i opiekunach psów wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka.


__________________________________________________________________________________________________Numery Telefonów:

Wojt Gminy
tel: (059) 82-12-332
Sekretarz Gminy
tel: (059) 82-12-643
Komenda Policji  
tel:(059) 82-12-598
Ośrodek Zdrowia
tel: (059) 82-12-480
G.O.P.S.
tel: (059) 82-12-660
GOK
tel: (059) 82-12-014
Biblioteka
tel: (059) 82-14-005
Z.E.A.
tel: (059) 82-12-528
Z.G.K.
tel: (059)  82-14-020
CIT
tel: 501-923-906


 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego